مدارک مورد نياز

۱. شناسنامه‌هاى جديد جمهورى اسلامى ايران براى تمام اعضاى خانواده


۲. سرکوپن (ته سوش) خانوار


- تذکر:

۱. تعداد شناسنامه‌ها بايد با تعداد افراد مندرج در سرکوپن مطابقت داشته باشد.


۲. خانواده‌هايى که سرکوپن خود را گم کرده‌اند، بايد با در دست داشتن کليهٔ شناسنامه‌هاى اعضاى خانواده و يک قطعه از کالابرگ مرحلهٔ ... خود در تهران به ستاد بسيج اقتصادى (واقع در خيابان کريمخان زند، خيابان آبان شمالي، کوچهٔ عبده) و در شهرستان‌ها به ستادهاى اعلام شده از سوى بسيج اقتصادى استان مراجعه کنند.


۳. خانواده‌‌هايى که همهٔ کالابرگ‌ها و نيز سرکوپن خود را گم کرده‌اند، بايد با در دست داشتن کليه شناسنامه‌هاى خانوار به ستاد بسيج اقتصادى کشور (واحد کامپيوتر)، واقع در خيابان ولى‌عصر، روبه‌روى فروشگاه قدس، نبش خيابان زرتشت مراجعه کنند.

مدارک لازم براى دريافت کالابرگ نوزاد (اضافه کردن به سرکوپن)

۱. شناسنامهٔ نوزاد


۲. شناسنامهٔ سرپرست خانواده


۳. سرکوپن سرپرست خانواده


تذکر: به نوزادانى که فرزند چهارم خانواده باشند و بعد از تاريخ ۲۶/۲/۱۳۷۳ متولد شده‌اند کالابرگ تعلق نمى‌گيرد.

مدارک لازم براى دريافت کالابرگ خانواده‌هاى نوبنياد

۱. سرکوپن خانواده‌هاى عروس و داماد


۲. شناسنامه‌هاى سرپرستان خانواده‌هاى عروس و داماد


۳. شناسنامه‌هاى عروس و داماد


تذکر: چنانچه عروس يا داماد از شهرستان منتقل شده باشند، ارائهٔ مفاصاحساب از شهرستان مربوط ضرورى است.

مدارک لازم براى کالابرگ افرادى که قصد خروج از شهرستان را دارند

۱. اصل شناسنامه‌هاى اعضاى خانواده


۲. سرکوپن و کليهٔ کالابرگ‌هاى خانوار و کالابرگ‌هاى مواد پروتئينى اخذ مى‌شود.


- تذکر:

۱. افراد مذکور مى‌توانند به ستاد مستقر در خيابان مطهري، بعد از چهارراه سهروردي، جنب پاسگاه سپه، مراجعه کنند.


۲. در صورتى که فردى به سبب ازدواج قصد خروج از شهرستان را دارد بايد به نشانى فوق مراجعه کند.

مدارک لازم براى دريافت کالابرگ ايرانيانى که به کشور بازگشته‌اند

افرادى که وارد کشور مى‌شوند، بنابر اظهار متقاضى و رؤيت شناسنامه‌هاى اعضاى خانوار، نسبت به صدور سرکوپن براى آنها اقدام مى‌شود.

کالابرگ ويژهٔ خارجيان داراى کارت سبز مقيم ايران و پناهندگان سياسى

برابر دستورالعمل توزيع کالابرگ پس از پايان توزيع کالابرگ بين شهروندان ايراني، يک دورهٔ جداگانهٔ اخذ کالابرگ از بانک‌ها براى اتباع خارجى اعلام خواهد شد.