شرايط و مدارک مورد نياز

۱. رزمندگان با ۶ ماه حضور در جبهه، آزادگان با حداقل ۶ ماه سابقهٔ اسارت، جانبازان با معلوليت حداقل ۲۵ درصد و فرزندان و همسران شهدا، مفقودين و آزادگان (اسرايى که هنوز در اسارت‌اند) و فرزندان و همسران جانبازان بيشتر از ۵۰ درصد


۲. فارغ‌التحصيل يا دانشجوى نيم‌‌سال آخر مقطع ليسانس

مدارک مورد نياز

۱. اصل گواهى از بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگى به امور آزادگان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ستاد پشتيبانى جنگ جهاد سازندگى


۲. گواهى فارغ‌التحصيلى با تعداد واحدهاى گذرانده شده، از آموزش دانشگاه با شرايط مندرج در اطلاعيهٔ ثبت‌نام


۳. تکميل برگ ثبت‌نام و ارسال مدارک خواسته شده طبق شرايط مندرج در اطلاعيهٔ ثبت‌نام

محل مراجعه

اطلاعيهٔ ثبت‌نام در روزنامه‌هاى کثيرالانتشار در چند نوبت آگهى خواهد شد و متقاضيان بايد مدارک مورد نياز را از طريق پست سفارشى به نشانى مذکور در اطلاعيه به ادارهٔ کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت فرهنگ و آموزش عالى ارسال کنند.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

مرحلهٔ اول: ادارهٔ آموزشِ ادارهٔ کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت فرهنگ و آموزش عالى


مرحلهٔ دوم: معاون يا مديرکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت فرهنگ و آموزش عالى


مرحلهٔ سوم: معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالى