شرايط درخواست‌کننده

متقاضى بايد فارغ‌التحصيل يکى از دانشگاه‌ها يا مراکز آموزش عالى معتبر و حضورى (غيرمکاتبه‌اي) در خارج از کشور باشد۷ يا تحصيلات خود را در خارج نيمه تمام رها کرده و قصد ترک تحصيل داشته باشد.

مدارک مورد نياز

۱. اصل و تصوير مدارک تحصيلى خارجى و ريزنمرات که صحت صدور و تعلق آنها به متقاضى به تأييد نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور محل تحصيل رسيده باشد.


تبصره: براى کشورهايى که ريز نمرات صادر نمى‌شود ارائهٔ گواهى نوع رشته و تاريخ شروع و خاتمهٔ تحصيل لازم است.


۲. اصل و تصوير مدارک تحصيلى قبلى (ديپلم متوسطه يا مدارک بالاتر از آن)


۳. يک نسخه از رساله براى مقاطع کارشناسى ارشد و دکترا


۴. تصوير تمام صفحات شناسنامه

محل مراجعه

تهران: معاونت دانشجويى و فرهنگى وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ادارهٔ کل امور فارغ‌التحصيلان خارج

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

مرحلهٔ اول: درخواست تجديدنظر يا اعتراض به دفتر مديرکل با ارائهٔ مدرک مستدل ارسال مى‌شود


مرحلهٔ دوم: مراجعه به کارشناس و دريافت جواب