شرايط درخواست‌کننده

فارغ‌التحصيل يکى از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى باشد که از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور پذيرفته شده باشد.

مدارک مورد نياز

۱. تصوير مدرک تحصيلى


۲. تقاضانامهٔ مرجع درخواست‌کننده

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل فارغ‌التحصيلان معاونت دانشجويى وزارت فرهنگ و آموزش عالى


تبصره ۱. تأييديهٔ مذکور به نشانى مرجع تقاضاکننده ارسال خواهد شد.


تبصره ۲. تأييديهٔ تحصيلى فارغ‌التحصيلان موسسات آموزش عالى آزاد (غيرانتفاعي، نوع دوم) توسط شوراى عالى تحصيلات آزاد (واقع در ساختمان شمارهٔ يک وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به نشانى خيابان ويلا) صادر خواهد شد.