مرکز سنجش از دور ايران با خريد اطلاعات تصويرى و رقومى از ماهواره‌هاى لندست (TM-MSS)، اسپات (Pan-XS)، آي.آر.اس (pan-LissIII) و رسيورس و ديگر ماهواره‌هاى منابع زمينى موردنظرِ استفاده‌کننده خدمات زير را ارائه مى‌دهد:

خدمات کاربردى

۱. توليد نقشه‌هاى تصويرى توپوگرافى و موضوعى به صورت رقومى و غيررقومى در مقياس‌هاى ۰۰۰/۰۰۰/۱:۱ تا ۰۰۰/۲۵: ۱ (شامل نقشه‌هاى کاربرى اراضى، پوشش گياهى، شکل اراضى، بيابان‌‌زايى، پوشش برفى و ...)


۲. توليد پايگاه داده‌هاى سامانه‌هاى اطلاعات جغرافيايى


۳. شناسايي، نظارت و مطالعهٔ بلاياى طبيعى (آتش‌سوزى جنگل‌ها و چاه‌هاى نفت، آلودگى‌هاى فيزکى و زيست‌محيطى، شناسايى مناطق تحت پوشش سيلاب و ...)


۴. توليد نقشه‌هاى هم‌دماى سطح توده‌هاى آب و کمک به اکتشاف منابع ژئوترمال


۵. توليد فتوموزائيک رقومى


۶. توليد مدل ارتفاعى رقومى زمين


۷. آموزش و ارائهٔ خدمات مشاوره‌اى کاربردى و ايجاد سايت‌هاى سنجش از دور


۸. اجراى پروژه‌هاى خاص موردنظر با توجه به توان داده‌هاى ماهواره‌اى موجود و نيازهاى مطرح

خدمات فتوگرافيک

۱. چاپ تصاوير با طول تا ۳ متر و عرض تا ۱۳۲ سانتى‌متر


۲. چاپ ترانسپارنت مترى تا عرض ۱۳۲ سانتى‌متر


۳. کپى اسلايد و کپى مدارک


۴. توليد فتوموزائيک و خدمات فتوگرافيک هوايى و ماهواره‌اى


۵. توليد تصاوير ميکروسکوپى در قطع نگاتيو ۵٭۴


۶. توليد ميکروفيلم و ميکروفيش از اسناد و مدارک

شرايط درخواست‌کننده

۱. کليهٔ اشخاص حقيقى و حقوقى که به اطلاعات ماهواره‌اى نياز دارند


۲. مشخص بودن ناحيه و مقياس اطلاعات درخواستى


۳. مشخص بودن نوع ماهواره و قدرت تفکيک اطلاعات و تعيين باندهاى مورد نياز

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى براى خريد اطلاعات و خدمات


۲. معرفى‌نامه از دانشگاه براى دانشجويان متقاضى


۳. پرداخت هزينه‌هاى لازم


۴. اعلام شمارهٔ (کد) اقتصادى خريدار

محل مراجعه

تهران

سعادت‌آباد، خيابان چهاردهم، شمارهٔ ۲۲، مرکز سنجش از دور ايران

استان‌ها و شهرستان‌ها

۱. شيراز: فلکهٔ گاز، کوى کوکب، مؤسسهٔ تحقيقاتى جمعيت و توسعهٔ سامان


۲. مشهد: خيابان شهيد چمران ۶، شمارهٔ ۳، مؤسسهٔ سراسرخس


۳. بوشهر: خيابان امام خميني، خيابان فاطميه، مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى خليج‌فارس


۴. يزد: استاندارى يزد

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مرکز سنجش از دور ايران


۲. وزارت پست و تلگراف و تلفن، دفتر وزير