جمجمه يک محافظ مطمئن براى مغز است. اگرچه صدمه به استخوان جمجمه ممکن است قابل توجه نباشد اما فرورفتگى جمجمه يا ترشح خون از محل شکستگى به داخل مغز باعث وارد آمدن فشار روى مغز مى‌شود.


شکستگى جمجمه ممکن است باعث صدمه يا اختلال کار مغز شود که در اين حالت هشيارى ممکن است مختل شود يا بيهوشى دست دهد، به‌طورى که عوارض جراحت‌هاى ديگر احتمالى يا ناراحتى‌هاى ديگر را بپوشاند.


بنابراين تمام جراحت‌هاى سر بايستى جدى گرفته شود حتى اگر هيچ اثر ظاهرى از زخم در آن ديده نشود.


شکستگى فرق سر معمولاً بر اثر ضربه مستقيم به جمجمه يا با سر به زمين افتادن ايجاد مى‌شود؛ در اين حالت ممکن است در استخوان‌ها حالت فرورفتگى ايجاد شود. شکستگى قاعدهٔ جمجمه معمولاً بر اثر نيروى غيرمستقيم مانند افتادن روى پاها به زمين يا ضربه به آرواره ايجاد مى‌شود.


دو ناحيه از جمجمه که بيشتر شکستگى در آنها اتفاق مى‌افتد.- عوارض و نشانه‌ها:

۱. نشانه‌هاى واضح جراحت سر.

۲. خون و (يا) مايع آب مانند شفاف نخاعى مغزى ممکن است از گوش يا بينى جارى شود.

۳. خون گرفتگى چشم‌ها و بعد سياه شدن اطراف چشم.

۴. مردمک‌هاى چشم به اندازه‌هاى متفاوت گشاد مى‌شوند.

۵. بيهوشى نسبى يا کوتاه‌مدت.


- هدف:

رساندن مصدوم به‌صورت اورژانس به بيمارستان.


- درمان:

۱. اگر مصدوم به هوش باشد او را در يک وضعيت نيمه خوابيده قرار دهيد. سر و شانه‌هاى وى را تکيه دهيد.۲. اگر مشاهده کرديد که چيزى از گوش ترشح مى‌شود سر را به سمت قسمت مجروح خم کنيد، روى گوش را با يک باند استريل يا بالشتک بپوشانيد و آن را شل باندپيچى کنيد. چيزى داخل گوش فرو نکنيد.۳. اگر مصدوم بيهوش بود ولى تنفس عادى داشت او را در وضعيت بهبود قرار دهيد (مبحث وضعيت بهبود) به‌طورى که سر به سمت قسمت صدمه ديده روى زمين قرار گيرد.


۴. ميزان تنفس، نبض و سطح هوشيارى را هر ۱۰ دقيقه يک بار چک کنيد.


۵. اگر ضربان قلب و تنفس ايستاد روش‌هاى نجات زندگى را بلافاصله شروع کنيد.


۶. براى برطرف ساختن حالت شوک به ترتيبى که در مبحث شوک گفته شد عمل کنيد.


۷. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.