شکستگى دست معمولاً بر اثر نيروى مستقيمى که به آن وارد مى‌آيد اتفاق مى‌افتد و ممکن است همراه با خونريزى باشد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى شکستگي.

۲. مصدوم قادر به حرکت دادن انگشتان خود نيست.

۳. ورم و کبودى وسيع در ناحيهٔ آسيب‌ديده.


- هدف:

ثابت نگهداشتن دست شکسته و رساندن مصدوم به بيمارستان.


- درمان:

۱. جلوى خونريزى را بگيريد و اگر زخمى وجود دارد آن را درمان کنيد.۲. دست شکسته شده را با گذاشتن يک بالشتک تا شده نرم روى انگشتان محافظت نمائيد.


۳. با ملايمت دست شکسته شده را با نوار شکسته‌بندى از شانه آويزان کنيد.


۴. براى اطمينان بيشتر يک باند پهن دور سينه و دست شکسته روى نوار شکسته‌بندى بپيچيد و در پهلوى قسمت سالم آن را گره بزنيد.


۵. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.