۲۲ مارس سال ۹۷۸ میلادی ـ گشایش بیمارستان عضدی (عضدالدوله دیلمی) در بغداد

به مناسبت ایام نوروز، بیمارستانی که به تصمیم عضدالدوله دیلمی در شهر بغداد ساخته شده بود ۲۲ مارس سال ۹۷۸ میلادی (سال ۳۵۷ هجری خورشیدی) گشایش یافت. این بیمارستان را به نام عضدالدوله، …

به مناسبت ایام نوروز، بیمارستانی که به تصمیم عضدالدوله دیلمی در شهر بغداد ساخته شده بود ۲۲ مارس سال ۹۷۸ میلادی (سال ۳۵۷ هجری خورشیدی) گشایش یافت. این بیمارستان را به نام عضدالدوله، بیمارستان عضدی اسم گذاری کرده بودند. در زمان دیلمیان (بوئیان) حکومت بغداد در دست ایرانیان بود. عضدالدوله شهر شیراز را پایتخت خود قرار داده بود و از آنجا با اعزام حاکم بر امور بغداد نظارت مداشت.