سته نانته

▪ نام فارسی: سته نانته ( گلشانه ، هرگز هرگز ) ▪ نام علمی: Ctenanthe oppenheimiana ▪ نام تیره: Maranthacaea ▪ نام انگلیسی: Never never ▪ خصوصیات: زیباترین گیاه آپارتمانی با نگهداری مشکل و گاهی مبتدیان این گیاه را با مارانتا …

▪ نام فارسی: سته نانته ( گلشانه ، هرگز هرگز )
▪ نام علمی: Ctenanthe oppenheimiana
▪ نام تیره: Maranthacaea
▪ نام انگلیسی: Never never
▪ خصوصیات: زیباترین گیاه آپارتمانی با نگهداری مشکل و گاهی مبتدیان این گیاه را با مارانتا وکلاته آ اشتباه میگیرند. برگها نسبت به مارانتا ایستاده تر است . سطح برگها کرمی رنگ با رگبرگهای سبز رنگ و سطح زیرین برگها ارغوانی می باشد. گردش موازی این گیاه با زمین و آسمان منظره زیبایی را به وجود می آورد.
▪ نور: نور معمولی و نسبت به سایه تحمل بیشتری دارد ولی در زمستان نیاز نوری آن بیشتر است.
▪ دما: زمستان ( حداقل ۱۶ درجه) و در تابستان ( حداکثر ۲۹ درجه)
▪ آبیاری: تابستان هفته ای ۳-۲ بار و در زمستان ۱ بار در هفته و درصورتیکه درجه حرارت زیر ۱۰ درجه باشد هر ۱۲-۱۰ روز ۱ بار آبیاری کافی می باشد.
غبارپاشی: تابستان هر روز و در زمستان ۲ بار در هفته و این گیاه به رطوبت زیادی نیاز دارد.
▪ خاک: پیت با کمپوست سبک
▪ کوددهی: هر ۱۴ روز ۱ بار با کودهای مخصوص گیاهان زینتی
▪ ازدیاد: تقسیم بوته و کاشت آن در گلدانهای جدید
▪ عوارض و درمان: برگها رنگ پریده شده که در اثر کمبود عناصر غذایی و گیاه پژمرده شده ، بسته به شرایط یا در اثر آبیاری بیش از حد است یا در اثر کم آبی می باشد. برگها رنگ خود را از دست داده اند که در اثر کمبود نور است . چروک شدن و خم شدن و ریزش برگها در اثر گرما و خشکی هواست . برگها لوله ای شده و باز نمی شوند که در اثر سردی هواست . لکه های زنگ مانند در اثر استفاده از مواد براق کننده است .
▪ نکته: این گیاه احتیاج شدید به تغذیه و خاک قوی دارد و در بهار هر سال گیاه را تعویض کنید و زهکش را بازدید کنید . گیاه را با اسفنج مرطوب تمییز نمایید.