آفتاب

درمان وزوزگوش

درمان وزوزگوش

وزوز گوش عبارت است از صدای پایداری كه وقتی سروصدای محیطی وجود ندارد در یك یا هر دو گوش شنیده می شود. این مشكل كه بسیار هم شایع است به چند صورت وجود دارد؛ گاهی صدای وزوز در گوش، حالت مداوم دارد ولی در بعضی افراد به صورت منقطع شنیده می‌شود.

کد N209070

وبگردی