آفتاب

گرمترین دوران كره زمین

گرمترین دوران كره زمین

گازهای گلخانه ای موجود در هوا كه بر اثر فعالیت های انسان ایجاد شده باعث گردیده است كه رشد تدریجی دمای هوا در كره زمین به بالاترین حد خود در دو هزاره اخیر برسد.

کد N202520

وبگردی