آفتاب

اشعار حزین لاهیجی و شفیعی كدكنی به فرانسه ترجمه شد

اشعار حزین لاهیجی و شفیعی كدكنی به فرانسه ترجمه شد

اشعار «حزین لاهیجی» و «محمدرضا شفیعی كدكنی» در دوازدهمین شماره ماهنامه فرانسوی زبان «رُوو دو تهران» (مجله تهران) به فرانسه ترجمه شد.

کد N222759

وبگردی