آفتاب

موج گرایش به اسلام و مهدویت در غرب رو به افزایش است

موج گرایش به اسلام و مهدویت در غرب رو به افزایش است

مدیر موسسه موعود از گسترش گرایش به معنویت و مهدویت در غرب خبر داد و از چگونگی مقابله مسیحیان صهیونیست با گسترش این جریان پرداخت.

کد N318457

وبگردی