آفتاب

۱۱ توصیه برای كاهش اضطراب امتحان

۱۱ توصیه برای كاهش اضطراب امتحان

حتی كودكانی كه از هوش سرشار و حافظه‌ای خوب هم برخوردار باشند به علت عدم شناخت كافی از چگونگی برگزاری امتحان، تقریباً گرفتار نوعی اضطراب هر چند از نوع ضعیفش می‌شوند.

کد N245442

وبگردی