آفتاب

آتش‌سوزی جنگل‌ها یكی از علل تولید گازهای گلخانه‌ای است

آتش‌سوزی جنگل‌ها یكی از علل تولید گازهای گلخانه‌ای است

آتش سوزی‌های اخیر جنگل‌ها در یونان و در تابستان امسال در نقاط مختلف جهان و در كنار نابودی جنگل‌ها باعث شده تا حجم عظیمی از گازهای گلخانه‌ای در جو زمین آزاد شود.

کد N274349

وبگردی