آفتاب

نسل گوزن زرد ایرانی در پهنه دشتهای "مانشت" و " قلارنگ" تکثیر می شود

نسل گوزن زرد ایرانی در پهنه دشتهای "مانشت" و " قلارنگ" تکثیر می شود

تکثیر و احیاء گوزن زرد ایرانی از دیرباز در مناطق حفاظت شده "مانشت" و "قلارنگ" در استان ایلام صورت می گرفته و در واقع پهنه دشت زیبای زاگرس زیستگاههای اصلی این گونه نادر به شمار می رود.

کد N411798

وبگردی