آفتاب

چگونگی دریافت خسارت زیست محیطی از عراق

چگونگی دریافت خسارت زیست محیطی از عراق

استاد برگزیده محیط زیست از سوی دانشگاه تهران و برنده جایزه علمی «هوم بولد» آلمان را همه محیط زیستی ها می شناسند؛ پروفسور علی یخکشی عضو هیات رئیسه جامعه جهانی «یوفرو» (محققان جهانی جنگل و محیط زیست) و بنیانگذار کانون فرهنگی ایران و آلمان است که مولف ۲۱ جلد کتاب در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست بوده که ۱۱ جلد آن در دانشگاه گوتینگتن آلمان به چاپ رسیده است.

کد N469648

وبگردی