آفتاب

کشتار خانوادگی در لس آنجلس چگونه رقم خورد

کشتار خانوادگی در لس آنجلس چگونه رقم خورد

با گذشت چهار روز از قتل عام خانوادگی در لس آنجلس امریکا جزئیات تازه یی از این جنایت جنون آمیز به دست آمد و پلیس در جست وجوی پاسخ این سوال که چرا مرد ۴۰ساله همسر، پنج فرزند و خودش را به قتل رساند، به ابعاد تازه یی از این پرونده پی برد.

کد N505421

وبگردی