آفتاب

گزارشی از افتتاح غیررسمی جام جهانی ۲۰۱۰

گزارشی از افتتاح غیررسمی جام جهانی ۲۰۱۰

پنجشنبه شب با حضور بسیاری از ستارگان فوتبال و موسیقی جام جهانی فوتبال به صورت غیررسمی افتتاح شد.

کد N575492

وبگردی