آفتاب

وزیر کار، صندوق بازنشستگی آینده ساز را فراموش نکندتعدادی از بازنشستگان صندوق آینده‌ساز در پی تغییرات صندوق بازنشستگی کشوری در تماس با ما خواستار ورود هرچه سریعتر وزیر رفاه به انتصابات دقیقه نودی صندوق بازنشستگی آینده‌ساز در دولت گذشته شدند.

دولت روحانی و بطور خاص وزارت رفاه در آخرین روزهای تحویل وزارت ، شروع به صدور احکام وانتصابات شائبه برانگیزی نموده است که هوشیاری دولت کنونی و وزیر رفاه را می طلبد .
این انتصابات بیش از آنکه جنبه فنی و اجرایی داشته باشد ، بیشتر به تشکیل حیات خلوتی جهت بقای جریانی خاص و به نوعی حفظ ترکیب تیم مدیریتی سابق باز می گردد.
در همین رابطه تعدادی از بازنشستگان از وزیر جوان رفاه خواستند تا با ورود به این انتصابات از اتفاقات ناگواری که در صندوق آینده ساز در حال وقوع است جلوگیری نماید تا نسبت به احقاق حقوق از دست رفته بازنشستگان که سالهاست عقیم مانده و همچنین ایجاد شفافیت و جلوگیری از ایجاد تفرقه بین باز نشستگان جلوگیری شود.
گفتنی است این انتصابات دقیقأ3روز قبل از مراسم تحلیف ریاست جمهوری به وقوع پیوست که طبق حکم وزیر رفاه ،اعضاءهیأت مدیره صندوق منتصب شدند و قبل از روی کار آمدن وزیر رفاه نیز حکم مدیر عامل این صندوق توسط محمد شریعتمداری به امضاء رسید .
این در حالیست که عرف و روال گذشته این بوده که بعد از تعیین رئیس جمهور منتخب،انتصاب جدید در مدیریت ها صورت نگیرد تا دولت جدید بر اساس نوع نگاه و برنامه هایی که دارد عناصر مناسب را برگزیند .ضمن اینکه بازنشستگان این صندوق با توجه به عملکرد موفق مدیریت سابق به شدت مخالف این انتصابات دقیقه نودی بودند.
نکته مورد نظر احکامی است که محمد شریعتمداری برای نزدیکان خود به عنوان هیأت مدیره صندوق آینده ساز امضاءکرده است که از آن جمله می توان به حکم داوود کرمی، مدیر حوزه مدیر عامل وزارت رفاه به عنوان عضو هیئت مدیره صندوق آینده اشاره کرد . البته  این احکام  فقط  به اینجا  ختم نگردید، بلکه طی احکامی جداگانه محمدرضا محمدی از همکاران ویاران سابق داوود کرمی  به عنوان مدیر عامل و هاشمی طباء کهن سال به عنوان عضو هیأت مدیره صندوق آینده ساز منتصب شدند. البته آشنایی داوودکرمی و محمدی به صندوق آینده ساز ختم نمی شود ،بلکه زمانیکه داوودکرمی عضو هیأت مدیره منطقه آزاد کیش بود، برای دوست و هم حزبی خود (حزب اتحاد که بعد از انحلال مشارکت شکل گرفت)پست مدیر عاملی شرکت عمران خدمات کیش را هدیه می دهد که مدیر عامل وقت بعد از گذشت چند ماه به دلیل عملکرد نامناسب محمدی وی را عزل می کند . پس از آن زمانی که تیم (اتحاد)در وزارت رفاه رخنه می کند، شروع به کادر سازی و تعیین مدیر برای شرکت های شستا می کند .
اما داستان باز هم به اینجا ختم نشد . سوء مدیریت محمدی در شرکت خانه سازی شستا نیز منتهی به حساسیت نهادهای نظارتی و جابجایی ایشان شد تا سرانجام با لابی های دقیقه نودی ، صندوق آینده ساز را به عنوان حیات خلوتی که احتمالأ سازمانهای نظارتی کمتر درآن ورود می کنند ، انتخاب نمایند .محمدی نیز از یاران حلقه ای خود غافل نگردید و مقدمات حضور داوود کرمی در هیأت مدیره صندوق را فراهم نمود .
 سوال اصلی اینجاست که انتصاب شبانه اصلاح طلبان در این صندوق قبل از استقرار وزیر و تیم مدیریتی جدید دقیقأ به چه معناست؟
آیا در این انتصاب می توان منطقی  جزء ایجاد حیات خلوت سیاسی برای جریانی خاص ارائه داد؟
مأموریت این تیم در این صندوق خوشنام چیست؟
آیا سازمان های نظارتی و تیم بازرسی وزارت رفاه در دولت جدید از این انتصابات آگاه است؟
نظر سازمان بازرسی در خصوص  این احکام برای افرادی که پرونده های مالی در جریان دارند چیست؟
آیا با وجود تذکرهای متعدد نمایندگان مجلس و سازمان های نظارتی این انتصابات دهن کجی به آنها محسوب نمی شود؟
آیا این انتصابات یک هفته قبل از رأی اعتماد مجلس در زیر مجموعه وزارت رفاه با موافقت وزیر جوان رفاه صورت پذیرفته است؟
امید است با تصمیمات سریع وزیر رفاه تکلیف این انتصابات خیلی زود مشخص شود تا بازنشستگان این صندوق از این رخدادها آسیبی نبینند و 3 هدف اصلی بازنشستگان که عبارتند از اصلاح حقوق کلیه اعضاء ، اصلاح سیستم درمان که هرسال بد تر از قبل می شود و شفافیت عملکرد مدیران گذشته محقق گردد.
وبگردی