آفتاب

فرمانده بسیج کارگری کارخانجات جامعه کارگری کشور منصوب شدآقای حسین فسایی به عنوان فرمانده بسیج کارگری کارخانجات جامعه کارگری کشور منصوب شدند.

طی حکمی از سوی سردار رعیت فرد ریس سازمان بسیج کارگری کشور و سردار سلیمانی ریس سازمان بسیج کشور آقای حسین فسایی به عنوان فرمانده بسیج کارگری کارخانجات جامعه کارگری کشور منصوب گردیدند.
آقای فسایی اظهار نمودند هدف از برپایی پایگاه های بسیج کارگری کشور در راستای تشکیل ارتش بیست میلیونی فرمان حضرت امام راحل(ره) می باشد.
ایشان از کلیه اقشار جامعه جهت تشکیل پایگاه های بسیج کارگری کشور دعوت بعمل آورد.
وبگردی