آفتاب

تقلیل حکم سه دانشجو

تقلیل حکم سه دانشجو

سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی تاجیک، یاسر زهره یی و محمدحسین کمالی از شکسته شدن حکم ۵/۲ سال حبس تعزیری هر یک از موکلانش خبر داد.

کد N303677

وبگردی