آفتاب

پاسخ دکتر حسینی به اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش رقم‌ بودجه سال ۱۴۰۰دکتر سید شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق مجلس شورای اسلامی به اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش رقم‌ بودجه سال ۱۴۰۰، پاسخ داد.

اظهارات دکتر حسینی را در فیلم زیر مشاهده می فرمایید:


محمد پیروزرامویدئوها را مشاهده کنید


وبگردی