آفتاب

زنده شدن یاد و خاطره المپیک لندن در سالن وزنه برداری المپیک توکیوقهرمان المپیک لندن با حضور در سالن وزنه برداری المپیک توکیو یاد و خاطره ها را زنده کرد.

ایسنا: رقابت های دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه برداری بازی های المپیک توکیو آغاز شده است. بهداد سلیمی قهرمان المپیک لندن که اکنون عضو کادر سرپرستی ایران در این بازی ها است، در سالن وزنه برداری حضور داشت تا از نزدیک رقابت علی هاشمی را تماشا کند.

سلیمی قبل از آغاز رقابتها به سجاد انوشیروانی دارنده مدال نقره المپیک لندن تماس تصویری گرفت تا یاد و خاطره المپیک لندن را زنده کند. انوشیروانی نیز از این حرکت بسیار خوشحال شد.

ایران دو وزنه بردار در دسته ۱۰۹ و فوق سنگین دارد و رقابت وزنه برداران ایران فردا (چهارشنبه) به پایان می رسد.
وبگردی