استفاده از چادر

چنانچه از چادر براى اسکان افراد استفاده شود، اهم اصولى که در برپائى آنها مى‌بايست مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:


- چادرها بايد به‌طور رديفى در دو سوى جاده‌اى به عرض لااقل ۱۰ متر نصب شود تا رفت و آمد از بين آنها ميسر باشد.


- در داخل چادرها بايد حداقل ۳ مترمربع زمين براى هر نفر وجود داشته باشد.


- بين چادرها بايد حداقل ۸ متر فاصله باشد تا افراد بتوانند بدون برخورد با طناب و ميخ‌هاى چادر، آزادانه حرکت کنند.


- در اطراف چادرها، جوى‌هاى باريکى جهت هدايت و انتقال آب باران و اتصال آن به مجراء اصلى فاضلاب حفر گردد. چادرها بايد عارى از سوراخ و پارگى بوده و در مقابل آب، عايق باشند.

ساختمان‌هاى آماده

در برخى از موارد، دانش‌آموزان در ساختمان‌هاى آماده‌اى که قبلاً در اردوگاه‌ها احداث گرديده‌اند، اسکان داده مى‌شوند. چنين ساختمان‌هائى از نظر مسائل بهداشتى مى‌بايست شرايط زير را دارا باشند:


-از نظر استحکام بايد کاملاً مطمئن باشند.


- هنگام بروز حوادث و سوانح، مسائل ايمنى در آنها قبلاً پيش‌بينى شده باشد.


- عارى از رطوبت باشند.


- داراى سيستم تهويه خوب و روشنائى کافى (طبيعى و مصنوعي) باشند.


- در محلى بنا گردند که ساکنين آن در معرض سر و صدا و آلودگى هواى اطراف واقع نباشند.


- امکان تأمين درجه حرارت مطلوب در ايام مختلف سال در فضاى ساختمان، مهيا باشد.


- در صورت نياز به تعمير، از تسهيلات فورى و لازم برخوردار باشند.


- لوله‌کشى کاملى داشته و داراى آب گرم و حمام مناسب باشند.


- با توجه به تعداد نفرات، فضاى ساختمان کافى باشد. براى اشخاصى که روى تخت يا تشک (روى کف اتاق) مى‌خوابند، حداقل ۵/۳ مترمربع از سطح کف اتاق بايستى در نظر گرفته شود. در اتاق‌هائى که سقف مرتفع دارند، از تخت‌هاى دوطبقه مى‌توان استفاده نمود. ضمناً بين تختخواب‌ها يا تشک‌هاى روى کف اتاق، بايد حداقل ۷۵ سانتى‌متر فاصله منظور گردد.


- داخل ساختمان بايد تميز و خوب نگهدارى شود.


- اقدامات بهداشتى در مورد جلوگيرى از مزاحمت حشرات و جانوران موذى رعايت شده باشد.


- جمع‌آورى و دفع مواد زايد و زباله، با رعايت اصول بهداشتى انجام گيرد.


- داراى توالت، دستشوئى و سيستم فاضلاب مناسب باشند.


- وسايل و تجهيزات کامل و بى‌نقص، براى تهيه و پختن غذا داشته باشند.


- کليه مسائل ايمنى در سيستم سيم‌کشى برق ساختمان رعايت شده باشد.