در انتخاب محل اردوگاه، بايد شرايط زير را در نظر گرفت:


- محل اردوگاه بايد در جائى در نظر گرفته شود که به‌طور طبيعى از شرايط مناسب اقليمى برخوردار باشد. در مجاورت دره‌هاى باريک و رودخانه‌هائى که امکان بروز سيل در آنها وجود دارد، نباشد.


- نزديک محل انباشت زباله و مراکز صنعتى و تجارى نباشد تا در معرض سر و صدا، آلودگى هوا، بو و تراکم ترافيک واقع نگردد. در عين حال از شهرهاى مجاور زياد فاصله نداشته باشد، به‌طورى‌که تهيه و ارسال مواد غذائى به اردوگاه، به آسانى مقدور باشد.


- زمين اردوگاه بايد کمى شيب‌دار و فاقد رطوبت و دور از باطلاق باشد.


- در فاصله معقولى از منبع تأمين آب قرار داشته باشد.


- بايد فضاى کافى براى اسکان افراد و ايجاد کليه تسهيلات عمومى در نظر گرفته شود. سطح اين فضا، تقريباً حدود ۳ تا ۴ هکتار براى هر هزار نفر است.