اردوگاه‌ها به دو دسته تقسيم مى‌شوند:


- اردوگاه‌هاى کوتاه‌مدت از قبيل اردوگاه‌هاى پيشاهنگي، نظامي، تابستانى و اردوگاه‌هاى اضطرارى مانند اردوگاه‌هائى که در مواقع بروز حوادث ناگوار نظير جنگ، سيل، زلزله و ... احداث مى‌گردد.


- اردوگاه‌هاى درازمدت مانند اردوگاه‌هاى کار و سازندگي.


رعايت اصول بهداشتى و ايمنى به‌منظور حفظ و تأمين سلامت افراد مستقر در اردو، امرى لازم و ضرورى است و هر گونه کوتاهى در اين زمينه، مى‌تواند مشکلات فراوانى فراهم نمايد. بديهى است چنانچه در اردوگاه‌هاى احداثي، تسهيلاتى به‌منظور تأمين آب‌آشاميدنى سالم، دفع صحيح فاضلاب و زباله و مبارزه با حشرات و جوندگان تدارک ديده نشود، محيط به‌زودى آلوده گرديده و زمينه براى بروز انواع بيمارى‌هاى واگير فراهم خواهد شد. از اين‌رو اردوگاهى از نظر بهداشتى مناسب است که بتواند نيازمندى‌هاى جسمى و روحى افراد را تا حد امکان تأمين نموده، از بروز سوانح و حوادث جلوگيرى و از انتقال بيمارى‌هاى واگيردار پيشگيرى کند.