کنترل بام

مراقبت از بام، اولين گام در جلوگيرى از بروز ضايعات ساختمانى است. رعايت نکات ذيل موجب کاهش ضايعات مى‌شود:


- از بام و محل آب‌روها بازديد به‌عمل آورده و سطح آنها از هر گونه جسم خارجى تميز گردد.


- از انباشته‌شدن وسايل اسقاط، تجهيزات، بخارى‌ها و ... در بام مخصوص سقف‌هاى با پوشش مواد مشابه ايزوگام، جلوگيرى گردد.


- از انباشته‌شدن وسايل اسقاط، تجهيزات و پرونده‌هاى راکد، در فضاى زيرشيروانى جلوگيرى شود. اين امر علاوه بر صدمه‌زدن به سقف کاذب زير شيرواني، احتمال آتش‌سوزى را افزايش خواهد داد.


- بام‌هاى مسطح بايد به‌موقع برف‌روبى شوند (سقف‌هاى با پوشش مواد مشابه ايزوگام، نيازى به برف‌روبى ندارند).


- از ورق‌هاى گالوانيزه، ايرانيت و ... در سقف‌هاى شيب‌دار بازديد به‌عمل آورده و در صورت نياز، مرمت گردند.


- کنارهاى دودکش و قسمت‌هاى آسيب‌ديده، با چسب مخصوص با پلاستيک‌هاى مناسب درزبندى و مرمت گردند.


- شناور کولر و منبع انبساط، براى جلوگيرى از چکه‌کردن و آ‌سيب‌رساندن به آسفالت بام، مرتباً تنظيم و کنترل گردد.

سرويس‌هاى بهداشتى دانش‌آموزان

رعايت نکات بهداشتى در مدرسه، خصوصاً سرويس‌هاى بهداشتي، در سلامت عمومى دانش‌آموزان و محيط مدرسه تأثير به‌سزائى دارد. به‌کارگيرى موارد ذيل موجب کاهش ضايعات ساختمانى و تأسيساتى مى‌شود:


- دانش‌آموزان براى استفاده صحيح از سرويس‌هاى بهداشتى و آب‌خورى‌ها آموزش داده شوند.


- بعد از تعطيلى نوبتى مدرسه، محوطه داخلى سرويس‌هاى بهداشتى را تميز نموده و با آب و مواد ضدعفونى‌ کننده، شستشو داده شود.


- هر گونه جسم خارجى مثل پارچه، سنگ، چوب و ... که در توالت‌ها گرفتگى ايجاد مى‌نمايند بايد جمع‌آورى شوند.


- سيفون‌هاى توالت که از اجزاء ضرورى سرويس‌هاى بهداشتى مى‌باشند مرتباً بازديد و کنترل شوند.


- از جمع شدن آب کنار ديوارهاى توالت، دستشوئى و آب‌خورى‌ها جلوگيرى شود.


- سيفون زير دستشو‌ئى‌ها هر چند مدت بازديد و تميز شوند.


- دستشوئى‌هاى لق شده با بست‌هاى مخصوص به ديوار تثبيت شوند.

آشپزخانه بوفه و آب‌دارخانه

- کنترل عمومى ذکر شده در خصوص شيرهاى آب، زيرآب ظرفشوئى‌ها و کف‌ آشپزخانه.


- تميز نمودن کابينت‌ها، کمدها و يخچال.


- نصب هود در بالاى اجاق گاز.


- نصب هواکش جهت کنترل تهويه هواى داخل.

درب و پنجره و ديوارها

- کنترل چِفت و بَست دستگيره‌ها و شيشه پنجره‌ها.


- کنترل دستگيره و لولاهاى در (رگلاژ و روغن‌کاري).


- رنگ‌آميزى ديوارها، کلاس‌ها و درب و پنجره‌ها در فواصل زمانى مناسب.


- بازديد مرتب چهارچوب پنجره‌هاى داخل و خارج براى اطمينان از عدم سرايت آب باران به ديوارها.


- اطمينان از بسته بودن درب و پنجره‌ها، هر روز پس از تعطيل شدن کلاس‌ها.


- بازديد از ناودان‌ها قبل از شروع فصل بارندگى و اقدام به تعمير و يا تعويض آنها در صورت لزوم.


- چنانچه قرنيزهاى جان‌پناه و يا قرنيز چهارچوب پنجره‌ها فاقد آب‌چکان و يا داراى شکستگى باشد، آب باران به بدنه ساختمان سرايت کرده و در اثر يخ‌زدگى به نماى ساختمان آسيب مى‌رساند. لذا بايد نسبت به رفع نواقص و مرمت موارد فوق اقدام شود.


- چنانچه براى استفاده بهتر از فضا، نياز به تغيير ديوارها و تيغه‌کشى مى‌باشد، اين کار با نظارت نيروهاى فنى سازمان نوسازى مدارس انجام گرفته و از اصلاحات غيرکارشناسانه خوددارى شود.