دستگاه گوارش به مجموعه اندام‌هائى اطلاق مى‌شود که موادغذائى را براى جذب آماده مى‌کنند و پس از آنکه مواد جذب‌شدنى آن، جذب خون و لنف گرديد، بازمانده موادغذائى را از بدن دفع مى‌کنند. با توجه به اعمال دستگاه گوارش، هيچ‌کس نمى‌تواند اهميت لزوم برخوردارى از يک دستگاه هاضمه خوب و سالم را انکار کند. لذت زندگى بستگى به‌وجود جهاز گوارشى تندرست دارد. در حالى‌که يک هاضمه بَد و بروز عوارضى نظير اسهال، يبوست، زخم‌معده، آپانديسيت، هپاتيت، آرامش را از زندگى شخص سلب مى‌نمايد. لذا لازم است براى حفظ سلامت و بهداشت دستگاه هاضمه، به نکات زير توجه شود:


- رعايت کامل بهداشت شخصى به‌ويژه دهان و دندان.


- مصرف غذاهاى متوازن و سالم و خوددارى از مصرف غذاهائى که احتمال فاسدشدن آنها مى‌رود.


- جويدن کامل غذا و پرهيز از پرخوري.


- دورى جستن از عصبانيت و اضطراب و صرف غذا در محيط شاد و با نشاط.


- خوددارى از مصرف آب آشاميدنى آلوده، سبزيجات و ميو‌ه‌هاى نشسته.


- اجتناب از نوشيدن مايعات زياد سرد يا گرم.


- اجتناب از مصرف مشروبات الکلي، سيگار، مواد مخدر و محرک.


- عدم‌ افراط در مصرف غذاهاى زياد برشته و سرخ‌کرده.


- پرهيز از استراحت و هم‌چنين تمرينات ورزشي، بلافاصله پس از صرف غذا.