به علوم، فنون، مهارت‌هائى که به‌منظور مطالعه، تحقيق و پژوهش و تربيت متخصصان مربوط به مديران واحدهاى هنرى مرمت حفظ و احياء بناها و آثار تاريخي، آموزش هنر، صنايع دستى و سنتي، پژوهش‌هاى مردم‌شناسى و باستان‌شناسى و انتقال ارزش‌هاى هنرى و تاريخى هنرهاى تجسمى و طراحى هنرى اشياء و قطعات صنعتى مى‌پردازد علوم هنرى گفته مى‌شود و شامل شاخه‌هاى متعددى مى‌باشند که مهمترين آنان عبارتند از: توليد سيما، ارتباط تصويري، باستان‌شناسي، حفاظت و مرمت بناها و آثار تاريخي، راهنمائى موزه و موزه‌داري، سينما، ادبيات نمايشى و تئاتر، صنايع دستي، طراحى صنعتي، طراحى پارچه و لباس، عکاسي، صنايع فرش، مجسمه‌سازي، موسيقي، مردم‌شناسي، نقاشى و هنرهاى سنتي.