صنايع هوافضا در دنيا يکى از پيشرفته‌ترين زمينه‌هاى تحقيقاتى است و همواره موجبات ترقى و جهش در ساير رشته‌هاى علوم و مهندسى را فراهم ساخته و موضوعاتى چون طراحى و ساخت هليکوپتر، هواپيماى بدون سرنشين، بدون موتور، عمود پرواز و جنگنده از يک طرف و ساخت پايگاه‌هاى فضائي، سفينه‌هاى فضائي، سفر به کرات ديگر و جنگ ستارگان از طرف ديگر جامعيت و حساسيت اين رشته را بيش از پيش روشن مى‌سازد و اين علم به محاسبات، طراحي، تحقيقات و ساخت صنايع مختلف هواپيمائي، هليکوپترسازي، موشکى و صنايع ديگر را تأمين مى‌کنند و شاخه‌هائى چون آتروديناميک، سازه هوائى مکانيک پرواز و جلوبرنده‌ها را در بر مى‌گيرد.