توسعه صنايع نساجى در تبديل الياف طبيعى و مصنوعى به نخ و تبديل نخ به منسوجات و روش‌هاى تهيه ساير منسوجات که امروزه مصارف متعدد فني، صنعتي، مخابراتي، البسه و ... دارند. اهميت اين رشته فنى و مهندسى را به‌دنبال داشته است. مهم‌ترين کاربردهاى مهندسى نساجى در دنياى امروز عبارتند از بهره‌بردارى از واحد‌هاى توليدى صنايع ريسندگى و بافندگى و کارخانجات تبديل الياف و سنتيک و حفاظت از امکانات موجود در صنايع نساجى و رفع اشکالات و معايب و تطبيق شرايط کيفى و کمى مواد اوليه با محصولات مورد تقاضا در بخش‌هاى مختلف و برنامه‌ريزى در صنايع نساجى و ساخت قطعات و ماشين‌آلات نساجى و ساختن رزين و رنگ‌هاى مورد نياز بخش نساجى اين رشته با شيمى و مهندسى پليمر ارتباط تنگاتنگى دارد. برخى دروس که در اين علم مورد توجه قرار مى‌گيرند عبارتند از: استاتيک، فيزيک الياف، مقاومت مصالح، کنترل کيفيت، طرح و محاسبه کارخانه، تهويه‌هاى نساجي، ريسندگى و بافندگى و اصول ساختمان مواد پليمرى.