رشد مربوط به واژگان بدن

براساس سن و اهداف رفتارى در کودکان عبارتند از:


۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند نسبت به اعضاى بدن خود آگاهى يابد و کلمات ساده مربوط به بدن را ياد بگيرد. براى مثال سر، چشم‌ها، بيني، دهان، گوش‌ها، دندان‌ها، پاها، انگشتان، شکم.


۴-۵ ساله‌ها:

بايد بتواند اعضاى بدن خود را بشناسد و کلمات وسيع‌ترى را مربوط به بدن خود ياد بگيرد. براى مثال گردن، شانه، بازو، زانو، قوزک، پا، مچ، سينه.


۵-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند اعضاى بدن خود را با کلمات وسيع‌ترى شناسايى کند. براى مثال ابروها، مژه‌ها، لب‌ها، گونه‌ها، پاشنه‌هاى پا، ران‌ها و غيره.


رشد مربوط به واژگان خانه

هدف‌هاى رفتارى آن به تفکيک ۳ تا ۶ ساله عبارتنداز:


۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند از طريق گفتگوهاى فعال، لغات مربوط به خانواده را بصورت زير مورد استفاده قرار دهد:


- افراد اصلى خانواده و خويشاوندان نزديک؛ مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، مادربزرگ، پدربزرگ.


- قسمت‌هاى مختلف خانه؛ مثل آشپزخانه، اتاق نشيمن و غيره.


- اشياى مختلف خانه که بطور معمول توسط کودک و يا اعضاى خانواده‌اش مورد استفاده قرار مى‌گيرد؛ مثل وسايل آشپزخانه، مُبلمان و تجهيزات، لباس‌ها، جواهرات و غيره.


- استفاده از اشياى مختلف؛ مثل:


- من در بشقاب غذا مى‌خورم.


- من در تختخواب و يا تشک مى‌خوابم.


- من لباس خواب مى‌پوشم.


۴-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند در گفتگوها، لغات مربوط به خانواده را در حد موارد زير مورد استفاده قرار دهد:


- روابط خانوادگي؛ براى مثال دايي، خاله، عمو، عمه، مادربزرگ و پدربزرگ و غيره.


- قسمت‌هاى جزئى‌تر خانه؛ براى مثال سقف، ديوار، پنجره‌ها، ديوارها، کف زمين و غيره.


اشياى مختلف و ويژه خانه؛ براى مثال، وسايل آشپزخانه، همزن، کفگير، ملاقه، دربازکن و غيره... و تجهيزات ديگر مانند قفسه و کابينت‌ها و چهارپايه و غيره.

رشد مربوط به واژگان محيط

رشد مربوط به محيط و بدن و واژگان مربوط به محيط به تفکيک ۳ تا ۶ ساله عبارتند از:


۳-۴ ساله‌ها:

بايد بتواند بعضى از موارد معمولى در محيط زيست خود را شناسايى کند و نام ببرد؛ مثل حيوانات معمولي، پرندگان، حشرات، ميوه‌ها، سبزى‌ها و غيره.


بايد بتواند بعضى از پديده‌هاى معمولى در محيط فيزيکى اطراف خود را شناسايى کند و نام ببرد؛ مثل خورشيد، ماه، ستارگان، آسمان، آب و غيره .


بايد بتواند واژگان مربوط به محيط اجتماعى پيرامون خود را مورد استفاده قرار دهد؛ مثل راننده، معلم، مغازه، مدرسه و غيره.


۴-۶ ساله‌ها:

بايد بتواند موارد معمولى بيشترى را در محيط زيست خود بشناسد و نام ببرد و همچنين واژگان مربوط به آنها را مورد استفاده قرار دهد؛ مثل خانه حيوانات، لانهٔ پرندگان، ميوه‌ها، پوست، نام گل‌هاى معمولي، اجزاى يک گياه و غيره.


بايد بتواند واژگان بسيار وسيع‌ترى را مربط به محيط فيزيکى خود ياد بگيرد و مورد استفاده قرار دهد؛ مثل انواع وسايل نقليه، جشن‌ها و اعياد، خدمت‌کنندگان به جامعه (پرستار، دکتر، پستچي، نجار، خواروبار فروش، کوزه‌گر و غيره) و همين‌طور عملکرد و وسايل مورد استفاده آنها را بشناسد؛ مانند چرخ کوزه‌گري، جعبه پست، تمبر، بليت‌هاى مسافرت، سوت‌ پليس و غيره.