خواندن، در برگيرنده‌ى مجموعه‌اى از مهارت‌هاست و پايه‌ى مشترک موفقيت در تمام امور تحصيلى محسوب مى‌شود. خواندن، در تمام فعاليت‌هاى تحصيلى و يادگيرى نقش اساسى به عهده دارد و مشکلات خواندن، مهم‌ترين عامل عدم موفقيت تحصيلى در مدرسه شناخته شده است.مشکلات خواندن در دانش‌آموزان دوره‌ى ابتدايى به ويژه در پايه‌ى اول تحصيلى به شکل‌هاى گوناگون ظاهر مى‌شود که در اين بخش به برخى از آنها اشاره مى‌گردد:


۱. دانش‌آموز هنگام خواندن دچار مشکل مى‌شود و قادر به تشخيص حروف به ويژه حروف مشابه نيست، مانند تشخيص حرف م از ب - د از ب - ر از ل.


۲. دانش‌آموز هنگام خواندن، قادر نيست کلمه‌هاى مشابه را با چشم تشخيص دهدو دچار مشکلات ديدارى است. به عنوان مثال، براى تشخيص غار از ‌غاز برگ از مرگ يا کباب از ‌کتاب مشکل دارد.


۳. دانش‌آموز هنگام خواندن، آهسته، کلمه‌ به کلمه، حرف به حرف و بريده‌بريده مى‌خواند و قادر به برقرارى ارتباط ميان حروف و کلمه‌ها نيست.


۴. دانش‌آموز هنگام خواندن، برخى از حروف يا کلمه‌ها را حذف يا اضافه مى‌کند.


۵. دانش‌آموزانى که در خواندن مشکل دارند، کودکانى هستند که در زبان و گفتار دچار مشکل مى‌باشند. اينگونه دانش‌آموزان در کشيدن صداى حروف ( صداکشي) شناسايى حروف و بخش کردن کلمه‌ها مشکل دارند. آنها از روى حدس و گمان کلمه‌ها مى‌پردازند. گاهى اوقات صداى حروف را بطور جداگانه تشخيص مى‌دهند، امّا قادر نيستند آنها را با يکديگر ترکيب کنند.


۶. دانش‌آموزانى که دچار ناتوانى يادگيرى در خواندن هستند، مبتلا به ناتوانى‌هاى يادگيرى رشدى در زمينه‌هاى توجه، حافظه و ادراک شنيدارى مى‌باشند. گاهى اين قبيل دانش‌آموزان در گوش‌دادن، نگاه‌کردن، حرکت چشم و توجه کردن، با مشکلاتى مواجه هستند.


۷. بعضى از دانش‌آموزان در تشخيص صداها ( صداشناسي) و ترکيب صداها مشکل دارند و در تشخيص صداهاى مشابه ناتوان‌اند. مثلاً براى اين قبيل دانش‌آموزان تشخيص تفاوت شنيدارى کلمه‌هاى پُر - پَر، نَرو - برو، اَبرو - آبرو، مار - سار، رنگ - زنگ، دشوار است.


۸. گروه ديگرى از دانش‌آموزان با مشکلات خواندن، مشکل حافظه‌ى ديداريِ توالى دارند و هنگام خواندن در حفظ توالى و ترتيب حروف در يک کلمه با مشکل روبه‌رو مى‌شوند. براى مثال به جاى کبريت، کربيت و به جاى قفسه، قسفه مى‌خوانند.


۹. برخى از دانش‌آموزان در هجى‌کردن و بخش‌کردن کلمه دچار مشکل هستند. براى مثال دانش‌آموز کلمه‌اى را درست مى‌خواند، امّا نمى‌تواند حروف آن را بطور مجزّا نام ببرد و يا بخش‌هاى کلمه‌ را مشخص کند.


۱۰. برخى از دانش‌آموزانِ با مشکلات خواندن، دچار وارونه‌خواني هستند. براى مثال زور را روز مى‌خوانند.