اين حق کودک و وظيفه‌ى والدين است که او را از همه‌ى جهات تحت هدايت، مراقبت و نظارت قرار دهند. آمدوشدها، ديدنى‌ها و شنيدنى‌هاى او را مراقب باشند. خطاها و اشکالات کار و رفتار او را به او بگويند و از واردآمدن صدمه‌ى جسمى و اخلاقى بر او جلوگيرى کنند.


او کودک است، هنوز آگاهى و تجربه‌ى او براى زندگى به حد کافى نرسيده است. هنوز به تمام زير و بم امور و جريانات آگاه نيست و هنوز براى او اين درک و توان وجود ندارد که در برابر يک حادثه يا يک جريان فسادآميز به گونه‌اى درست و شايسته موضع‌گيرى کند و بر اين اساس چه بسيارند لغزش‌ها و انحرافاتى که براى کودک پديد مى‌آيند، هرچند که براى او قابل پيش‌‌بينى يا دفاع نيستند.

کنترل محيط خلوت

گاهى ممکن است کودکان وارد اتاق شوند و در آن قصد بازى داشته باشند. بايد به آنان تفهيم کرد که حق ندارند درِ اتاق را به روى ديگران ببندند و در آن صورت والدين هرچند دقيقه‌اي، با بهانه‌اي، بايد وارد اتاق آنان شوند و خلوت آنها را به هم زنند. مثلاً به بهانه‌ى دادن آب، توزيع شيرينى و شکلات، جاروکردن اتاق

کنترل رفت و آمد ها

اين مهم است که فرزندانتان را از نظر آمدوشدها تحت مراقبت قرار دهيد و ببينيد آنان به کجا مى‌روند، از کجا مى‌آيند، با چه کسانى معاشرت و آمد و شد دارند. ممکن است فرزندتان مدعى شود که در اين فاصله در مدرسه بوده و کلاس فوق‌العاده داشته است. ادعاى او را تکذيب نکنيد، بلکه آن را پى‌گيرى نماييد. مثلاً فردا به مدرسه مراجعه کنيد و از مسؤولان بپرسيد که آيا روز گذشته کلاس فوق‌العاده داشته‌اند يا خير و ... غرض اين است که مراقب باشيم پايشان در هر جايى باز نشود.

نظارت در دوستى‌ها

اينکه فرزند شما بايد با ديگران معاشرت و دوستى داشته باشد، جاى بحث و سخنى نيست ولى فراموش نکنيد دوستان و معاشران مى‌توانند عزت‌آفرين يا نکبت‌آفرين باشند! به همين‌خاطر خوب بررسى کنيد و ببينيد فرزند شما با چه کسى همدم و معاشر است؛ محرم راز او چه کسى است و آن فرد از چه خانواده‌اى و با چه فرهنگى است.


ممکن است شما در خانواده‌ى خود از نظر اخلاقى مراقبت‌هايى داشته باشيد ولى ديگران آن مراقبت‌ها را نداشته باشند و بدآموزى‌‌هاى خود را به فرزندان سرايت بدهند.

مراقبت در مشاهدات فرزند

چشم‌ها دروازه‌هاى ورود اطلاعات به درون وجودند. مراقب اين دروازه و واردات آن باشيد. فراموش نکنيد که اين يک اصل روان‌شناختى است: هر آن چه ديده بيند دل کند ياد. خوب دقت کنيد که فرزند شما چه صحنه‌هايى را شاهد است و آنچه را مى‌بيند آيا به مصلحت او نيز هست؟

شنيدنى‌ها

گوش‌ها نيز چون چشم‌ها دروازه‌ى وجودند. از طريق گوش نيز اطلاعات مثبت و منفى بسيارى وارد ذهن و درون آدمى مى‌شوند و چه بسا که برخى از آنها بد‌‌آموز و خطرآفرين باشند و يا موجب بروز وسوسه‌اى انحراف‌انگيز گردند. بدين‌سان ضرورى است شنيده‌هاى کودک نيز قبل از شنيدن تحت نظارت قرار گيرند.

نقل داستان‌ها

قصه‌ها در سازندگى و يا ويرانى بناى اخلاقى افراد نقش اساسى ايفا مى‌کنند. چه بسيارند داستان‌هايى که وسوسه‌انگيز و انحراف آموزند و يا موجبات بيدارى جنسى نابهنگام افراد را فراهم مى‌سازند.

نوع بازى‌ها

بازى براى کودکان يک نياز است، تا حدى که عده‌اى آن را نشأت گرفته از ذات و سرشت او ذکر کرده‌اند. اما نکته‌ى مهم اين است که بازى ممکن است راه شرافت، راه انحراف و بناى اخلاقى افراد را بسازد و يا ويران کند. گاهى برخى از بازى‌ها که توسط کودکى به کودکى ديگر پيشنهاد مى‌شود، انعکاسى از ديده‌ها و شنيد‌ه‌هاى بدآموز اوست. مثل بازى پدر و مادر، آمپول بازى و ... که آنها را بايد از اين‌گونه بازى‌ها برحذر داشت.