براى سرعت در اصلاح و يا ريشه‌کن کردن علل و عوامل مراقبت‌هاى زير و رعايت اين نکات بسيار مؤثرند و در تمام اين موارد هدف بسيار آوردن گويائى سالم و امکان حرف‌زدن بيشتر است:


- به کودک فرصت سخن‌گفتن بدهيد که حرف بزند و حرف خود را تمام کند.


- تشويق کيند که بلندتر بخواند و حرف بزند و احياناً خود نواقص خود را دريابد.


- بطور ملايم از او بخواهيد که کلمه و مطلب خود را درست ادا کند.


- به حرف و سخن او با تمام دقت گوش فرا دهيد و سعى کنيد تعلق خاطرخود را به شنيدن سخن او اعلام کنيد.


- اعتماد به‌نفس را در او تقويت کنيد و باو تفهيم کنيد که تو هم مى‌توانى چون ديگران درست حرف بزني.


- اصل اختلال را در نظرش کوچک کنيد و يادآور شويد که مسأله مهمى نيست، وضع او زود اصلاح خواهد شد.


- رابطه خود را با او بيشتر و عاطفى‌تر کنيد و اين رابطه عاطفى بصورتى سالم باشد.


- به احتياجات او بيشتر توجه کنيد و اگر امکان رفع‌نياز نيست به او تفهيم کنيد که نمى‌توانيد نيازش را برآورده سازيد.


- ريشه ترس و اضطراب را در او بخشکانيد تا با جرأت و جسارت حرف خود را بزند.


- حساسيت‌ها و هيجانات او را تعديل کنيد تا با وجدانى راحت و آرام کار کند.


- در سنين ۶ و ۷ سالگى که کودک به اختلال خود آگاه شده و شديداً مى‌خواهد آن را تصحيح کند از خود او در اين رابطه کمک بگيريد و نيز تمرين‌هاى خود را در اين مرحله بيشتر کنيد.