شما فرزندتان را مى‌بينيد که هنگام صبح، در موقع رفتن به مدرسه دلش درد مى‌گيرد، قى و استفراغ مى‌کند، شب امتحان بيمار مى‌شود، در جلسه امتحان غش مى‌کند. بهنگامى که او را به خانه برمى‌گردانيد پس از اندک مدتى حالش خوب مى‌شود. اين نشانه‌اى از همان فوبياى مدرسه است.


بيمارى فوبياى مدرسه به صورت‌هاى مختلف خود را نشان مى‌دهد از جمله بصورت: اختلال در هضم غذا، بى‌اشتهائي، دردهاى شکمي، حالت تهوّع، مشکلات خواب، تب، سردرد، گوش‌‌درد و زمانى هم بيمارى‌هاى بدني...


از جلوه‌هاى ديگر آن فشارخون، تشنج بدن و لرزش آن، صرع و اختلالات پوستي، عدم توان خروج از بستر بهنگام صبح، گريه و زاري، احساس سوزش در معده، احساس سوءهاضمه و ... که گاهى پزشکان حاذق در شناخت علت مرض وا مى‌مانند.


گاهى اين حالت بصورت گريه‌هاى ممتد و شديد با مختصر بهانه، لجبازي، علائم بالينى اضطراب و حتى ناتوانى جنسى در بزرگتران، عصبانيت‌ها و تندمزاجى‌ها، دردهاى عصبى مشخص مى‌شود که مادر را دستپاچه کرده و به سرعت بدنبال طبيب گسيلش مى‌دارد.


و بالاخره در مواردى هم اين‌امر بصورت فرار از مدرسه، غيبت از مدرسه، تمارض در مدرسه، اختلال در روابط، تعارض با والدين، اتخاذ رفتارى بزهکارانه خود را نشان مى‌دهد. اگر مادر بهمراه او به مدرسه بيايد گريان و نالان به مدرسه مى‌رود و اگر قرار شود امروز به مدرسه نرود راحت و آرام مى‌شود و حتى به بازى مى‌پردازد.


اينان حاضرند در خانه بمانند و هر دستورى را که مادر داد انجام دهند ولى به مدرسه نروند. حاضرند در خانه به مادر کمک کنند از بچه‌اى سرپرستى نمايند ولى ترک مدرسه کنند. اين‌امر در روزهاى اول هفته و در سال اول مدرسه بيشتر بچشم مى‌خورد ولى در عين‌حال ممکن است بصورت ترسى مزمن سال‌هاى سال در او باقى بماند.