- تکنيک (Technic) :

تکنيک، در لغت به معنى ”فن“ آورده شده است و منظور از آن در ورزش و به‌ويژه در فوتبال، به‌کارگيرى صحيح اهرم‌هاى بدن در اجراء حرکات موردنظر مى‌باشد.


- مهارت (Skill):

تصميم‌گيرى در اجراء تکنيک در زمان و مکان مناسب و صرف حداقل انرژى را ”مهارت“ گويند.