واردات چين تحت کنترل دولت اين کشور است، بااين حال چين از روش‌هاى متداول تجارت تبعيت مى‌کند. شرکت‌هاى خارجى که مايل به فروش کالا به چين هستند لازم است موارد زير را در نظر بگيرند.


کالاهايى که توسط کشور چين وارد مى‌شود، برمبناى نيازهاى توسعه اقتصادى در زمان‌هاى مختلف تعيين مى‌گردد. در گذشته، واردات چين عمدتاً شامل تجهيزات و ماشين‌آلات سنگين و مواد غذايى بود. در سال‌هاى اخير الگوى واردات تغييرات زيادى نموده و برروى فن‌‌آورى پيشرفته، تجهيزات کليدي، مواد اساسى براى توليد صنعتى و کشاورزي، انرژي، حمل و نقل، منسوجات، ارتباطات الکترونيکى و نيز بر روى نيازهاى روزمره مردم تأکيد مى‌شود. لذا به شرکت‌هاى خارجى توضيح مى‌شود که براى وارد شدن به اين بازار، سياست‌هاى اقتصادى و توسعه‌اى چين را در نظر داشته باشند.


قبل از اصلاحات اقتصادى چين، تنها شرکت‌هاى ملى واردات و صادرات تحت نظارت وزارت بازرگانى و همکارى‌هاى اقتصادى مى‌توانستند اقدام به تجارت نمايند، ولى از سال ۱۹۷۹ به بعد شرکت‌هاى تجارت خارجى در سطح وزارتخانه و سطح ملى به تعداد زيادى سازماندهى شده‌اند. اين شرکت‌ها قدرت تصميم‌گيرى براى واردات کالاهاى مورد نيازشان را با ارز خارجى که از صادرات بدست مى‌آورند، دارند.


در عين حال، برخى مؤسسات صنعتي، سازمان‌هاى تحقيقاتى و ساير سازمان‌ها در امر تجارت خارجى دخالت دارند و براى خريد با ارز خارجى متعلق به خود مى‌توانند تصميم‌گيرى نمايند. اين شرکت‌هاى تجارت خارجى معمولاً صادرات و واردات را بدون گذر از شرکت‌هاى تجارت خارجى معمولاً صادرات و واردات را بدون گذر از شرکت‌هاى ملى صادرات و واردات انجام مى‌دهند. عدم تمرکز در سيستم تجارت خارجي، شرکت‌هاى چينى بيشترى را درگير تجارت خارجى کرده است. تحولات تجارى جديد چين، شرکت‌هاى خارجى را قادر ساخته تا با شرکت‌هاى تجارى زيادى در چين به تجارت بپردازند. اطلاعات مربوط به شرکت‌هاى تجارى چين رامى‌توان از شوراى توسعه تجارت بين‌الملل (CCPIT) کسب نمود.

تماس با شرکت‌هاى مشاوره‌اى

شرکت‌هاى مشاوره‌اى در سراسر چين ايجاد شده‌اند. شرکت‌هاى مزبور به شرکت‌هاى خارجى براى تماس با طرف تجارى چين کمک مى‌کنند و در زمينه همکارى‌هاى تجاري، اقتصادى و فنى بين مؤسسات چينى و خارجى خدمات مشاوره‌اى ارائه مى‌دهند. اين شرکت‌هاى مشاوره‌اى تماس‌هاى نزديکى با مؤسسات صنعتى متعدد و مصرف‌کنندگان برقرار مى‌کنند و در نتيجه از نيازهاى وارداتى و نحوه همکارى‌هاى اقتصادى و فنى آگاه مى‌شود. برقرارى روابط تجارى با شرکت‌هاى چينى از طريق اين شرکت‌ها مى‌تواند موجب صرف‌جويى در وقت و تا حدودى رفع مشکلات مربوط گردد و نتايج سريع‌ترى را به همراه آورد.

ديدارهاى تجارى از چين

شرکت‌هاى چينى گاه از طرف‌هاى تجارى خود براى ديدار از چين و ملاقات با مقامات شرکت چينى دعوت بعمل مى‌آورند و بازديدهاى مختلفى را ترتيب مى‌دهند.

ديدار با هيئت‌هاى چينى يا شرکت‌هاى چينى در خارج از چين

هيئت‌هاى چينى هر ساله براى انجام معاملات به کشورهاى خارجى اعزام مى‌شودند و اين موقعيت خوبى براى تجار خارجى جهت برقرارى ارتباط و مذاکره با آنهاست؛ زير اين مذاکرات بدون صرف سفر به چين، مقدمه معاملات تجارى آينده خواهد بود.


شرکت‌هاى تجارت خارجى صنعتى چين در ايالات، شهرها و بخش‌هاى مختلف چين دفتر نمايندگى دارند. تماس با اين دفاتر اقدام مؤثرى در راهيابى به بازار چين است.

دعوت از هيئت‌هاى چينى

توصيح مى‌شود که شرکت‌هاى خارجى اطلاعات کاملى را درباره محصولاتى که مى‌خواهند به چين بفروشند، تهيه کنند. بهتر است اين اطلاعات به زبان چينى ترجمه شود، زيرا بسيارى از متخصصين چينى با زبان انگليسى آشنايى ندارند. توصيه مى‌شود کاتالوگ‌ها نيز به زبان چينى تهيه شود. در صورتى که مورد معامله تجهيزات، ماشين‌آلات و فن‌‌آورى با مشخصات پيچيده باشد، پيشنهاد مى‌گردد شرکت‌هاى خارجى از طرف‌هاى چينى براى بازديد از کارخانه و نشان داده عمليات دعوت بعمل آورند؛ زير اين امر اعتماد خريدار چينى را براى آشنايى و تصميم به خريد جلب مى‌کند.

امکانات ارتباطى

در حال حاضر تقريباً همه شرکت‌هاى تجارى در سراسر چين از امکان برقرار ارتباط توسط تلکس، فاکس و ... برخوردارند و از اين طريق ارتباط بهزبان چينى و نيز انگليسى امکان‌پذير است. بجز مذاکرات براى فروش کارخانجات، تجهيزات، ماشين‌آلات بزرگ يا مواد غذايى و نخ، اقلام زيادى از واردات چين از طريق مکاتبات تجارى انجام مى‌گيرد.


در حال حاضر تقريباً همه شرکت‌هاى تجارى در سراسر چين از امکان برقرار ارتباط توسط تلکس، فاکس و ... برخوردارند و از اين طريق ارتباط بهزبان چينى و نيز انگليسى امکان‌پذير است. بجز مذاکرات براى فروش کارخانجات، تجهيزات، ماشين‌آلات بزرگ يا مواد غذايى و نخ، اقلام زيادى از واردات چين از طريق مکاتبات تجارى انجام مى‌گيرد.

برگزارى نمايشگاه‌ها، همايش‌هاى فنى و سمپوزيوم‌ها در چين

براى ارتباط با مصرف‌کننده نهايي، نمياشگاه‌ها امکانات خوبى را ايجاد مى‌کنند و راهى براى ارتباطات تجارى آينده فراهم مى‌آورند. براى برگزارى نمايشگاه در چين، در فصول بعد اطلاعات بيشترى ارائه خواهد شد.

سازماندهى مذاکرات تجارى

مذاکرات تجارى در طول نمايشگاه ترتيب داده مى‌شود. اين مذاکرات ممکن است شامل فروش نمايشگاهى يا برقرارى ارتباطات تجارى آينده شود. CCPIT و شاخه‌هاى فرعى به عنوان واحدهاى ميزبان، گرچه خود تعهدى براى خريد ندارند، ولى مى‌توانند به مصرف‌‌کنندگان نهايى و شرکت‌هايى تجارى توصيه‌هايى براى خريد بنمايند. براى نتايج بهتر، لازم است فهرست نمايشگاهي، کتابچه‌هاى نمونه، کاتالوگ و ساير اطلاعات لازم از قبل در اختيار طرف چينى قرار گيرد. اگر شرکت‌کندگان به مذاکرات تجارى با شرکت‌هاى تجارى چين با بخش‌هاى صنعتى تمايل داشته باشند و يا علاقه‌مند به بحث در زمينه سرمايه‌گذارى مشترک باشند، بايد از قبل با برگزار کنندگان نمايشگاه‌ها هماهنگ کنند تا ترتيبات لازم فراهم شود.