دشت‌ها

بيش از ده درصد از سرزمين چين را دشت‌ها تشکيل مى‌دهند که در منطقه شمال شرقى و شرق چين قرار گرفته‌اند. دشت‌هاى عمده عبارتند از:


۱. دشت شمال شرقى با مساحت ۳۵۰،۰۰۰ کيلومتر مربع.


۲. دشت شمالى چين با مساحت ۳۰۰،۰۰۰ کيلومتر مربع که نام محلى آن خوانگ‌خواى‌خه مى‌باشد.


۳. دشت چانگ‌جيانگ با مساحت ۲۰۰،۰۰۰ کيلومتر مربع که داراى تابستان‌هاى گرم مى‌باشد.

بيابان‌ها

در حدود ۱،۰۹۵،۰۰۰ کيلومتر مربع يعنى ۴/۱۱% از سرزمين چين را بيابان تشکيل مى‌دهد. در حدود ۶۳۷،۰۰۰ کيلومتر مربع آن بيابان‌هاى شنى و ۴۵۸،۰۰۰ کيلومتر مربع ان بيابان‌هاى سنگى مى‌باشد. اين بيابان‌ها اکثراً در سين‌کيانگ، چينگ‌خى و گنسو واقع در قسمت شمالى و شمال غربى چين واقع شده‌اند.


تعدادى از صحراهاى مهم عبارتند از:


۱. صحراى تاکليماگان با ۳۲۷،۰۰۰ کيلومتر مربع مساحت.


۲. صحراى گوبان تون‌گوت با ۴۷۳،۰۰۰ کيلومتر مربع مساحت.


۳. صحراى بادين جاران با ۴۷،۱۰۰ کيلومتر مربع مساحت.


۴. صحراى تن‌گر با ۳۶،۷۰۰ کيلومر مربع مساحت.


۵. صحراى موس (Muus) با ۲۵،۰۰۰ کيلومتر مربع مساحت.