در قرن ۱۴ براى اولين‌بار خاندان فرانکو پان دستور کشف معادن منطقه را صادر نمود. به دنبال آن فعاليت‌هاى اکتشافى ابتدا در جزيرهٔ کرک آغاز و در اوايل قرن ۱۵ اولين معدن رگه آهن در اين جزيره کشف گرديد. در قرن ۱۶ پس از کشف ذغال‌سنگ در شهر راشا، استخراج آن آغاز شد. به‌طور کلى بيشترين استخراج و بهره‌بردارى از معادن از اوايل قرن ۱۹ آٰغاز گرديد. مهم‌ترين معادن اين کشور عبارتند از : ذغال‌سنگ، روي، منگنز، نفت، گاز، مگنزيوم، سولفات باريوم، سنگ گچ و گرافيت. ولى به طور کلى کشور از لحاظ معدن غنى نيست.

آهن

اولين معدن آهن در توپوسکى و بشليناتس به ترتيب در سال ۱۸۵۸ و ۱۸۷۸ کشف و استخراج آهن براى اولين بار با حجم ۲۰ تن آهن سفيد و ۱۲ تن آهن سياه از اين معادن آغاز گرديد. همچنين معدن آهن کاپويگوى در سيساک توانست با توليد ۷۰ تن آهن خام به‌طور روزانه کار خود را آغاز نمايد. وجود اين معدن موجب گرديد تا در شهر سيسات صنايع آهن و فولاد راه‌اندازى گردد به گونه‌اى که از دو معدن آهن اين منطقه ساليانه ۶۰ هزار تن آهن خام، ۵۵ هزار تن فولاد خام و ۶۰ هزار تن لوله‌هاى فولادى توليد مى‌شد.


معادن آهن در کرواسى به دو شکل رگه‌هاى آهن (در شهرهاى بوکويتسا و ساموبور) و سنگ معدن (در شهر بشليناتس) وجود دارد اما با توجه به ظرفيت پائين آنها امکان ايجاد کارخانجات توليد در سطح کلان وجود نداشته است.

ذغال‌سنگ

استخراج ذغال‌سنگ از معادن کرواسى از سال ۱۹۱۹ آغاز گرديد. مهم‌ترين معادل ذغال‌سنگ در مناطق گوسپيچ مجيموريه، اسلاونيا، دالماتسيا و ايسترا واقع شده است. اما استخراج بيشتر در منطقه گوسپيچ انجام مى‌شود. هرچند که در مناطق ايسترا، دالماتسيا، مجيموريه و اسلاونيا نيز رگه‌هائى از ذغال‌سنگ کشف گرديده است ليکن به لحاظ باريکى و پوکي، ارزش چندانى از لحاظ استخراج ندارد.

نفت و گاز

معادن نفت و گاز در جمهورى کرواسى اولين بار در سلنيتسا واقع در منطقه مجيموريه به سال ۱۸۷۷ کشف شد. مهم‌ترين ذخاير نفت و گاز در مناطق ذيل مورد شناسائى قرار گرفته است:


۱. ورسگى پويايس حدفاصل رودخانه مورا و دراوا

۲. ساوسکى پوياس واقع در منطقه پوساوينا

۳. دراوسکى پوياس واقع در منطقه پودراوينا

۴. مجوپوياس واقع در منطقه بين پوساوسکى و پودراوسکى پوياس


توليد نفت در کرواسى پس از جنگ جهانى دوم براى اولين‌بار در منطقه گوبلو واقع در کوتينا آغاز شد و در حال حاضر نفت در مناطق ذيل توليد مى‌شود:


مراموربردو از سال ۱۹۴۹، شومچانى از سال ۱۹۴۹، بونيانى از سال ۱۹۵۲، کلوشتار ايوانيچ از سال ۱۹۵۲، دوگوسلو از سال ۱۹۵۷ و استروژتس از سال ۱۹۵۹.

بوکسيت

معادن بوکسيت در مناطق ايسترا، دالماتسيا و ليکا واقع شده است. معادن بوکسيت در منطقه ايسترا از شهر اومگا تا لابين در منطقه‌اى به طول ۶۰ کيلومتر و به عرض ۶ کيلومتر قرار دارد که در حال حاضر در ويشتيان و ژميناى از اين معادن بهره‌بردارى مى‌گردد. مرکز معادن بوکسيت در منطقه دالماتسيا در شهر نيش قرار دارد.


اولين توليدات آلومينيوم در سال ۱۹۳۷ در کارخانه لوژواتس واقع در شهر شيبنيک به ثبت رسيده است که به عنوان اولين توليد آلومينيوم در کشور يوگسلاوى به حساب آمده است.