نيروى هوائى ارتش کرواسى با ۵/۳ سال سابقه داراى هواپيماهاى مافوق صوت MIG 21، هلى‌کوپترهاى توپدار MI-24-D HIND، هلى کوپترهاى حمل و نقل M3-8-MTV و هلى‌کوپترهاى 24-MI مى‌باشد. همچنين اين نيرو با دارا بودن سيستم قوى رادارى تمامى خاک کرواسى و بخش‌هاى اعظم خاک کشورهاى همسايه را تحت پوشش رادارى قرار داده است.

هواپيماها

از تعداد هواپيماهاى نظامى و جنگى در نيروى هوائى ارتش کرواسى دقيقاً اطلاعى در دست نيست. لکن براساس ارزيابى کارشناسان نظامى داخلى و خارجى به‌نظر مى‌رسد نيروى هوائى ۲۰ تا ۵۰ فروند هواپيما در اختيار داشته باشد. MIG-21 که هواپيمائى مافوق صوت است، در نيروى هوائى ارتش کرواسى از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است تاکنون نيروى هوائى ۱۲ فروند از اين نوع ميگ‌ها را در مانور نظامى Posejdon و رژه نيروهاى مسلح در منطقه يارون مورخ ۳۰/۵/۱۹۹۵ به نمايش گذارده است.


هلى‌کوپترهاى توپدار MI-24-D HIND نيروى هوائى ارتش کرواسى اولين بار در عمليات آزادسازى اسلاونياى غربى شرکت نمودند. اين نوع هلى‌کوپترها از دو طريق مسلح مى‌گردند:


- ۴ راکت هدايت شونده ضد تانک AT-6 با برد ۵ کيلومتر، ۱۲۸ راکت کاليبر ۵۷ ميلى‌مترى و ۱۲۰۰ گلوله ۷/۱۲ ميلى‌متري.


- موشک‌اندازهاى ۳۰ ميلى‌متري، راکت‌هاى غير هدايت شونده کاليبر ۸۰، ۱۲۲ و ۲۴۰ ميلى‌متري، توپ‌هاى دولوله‌اى ۲۳ ميلى‌مترى و بمب ۵۰۰ کيلوگرمي.


تاکنون تعداد سه فروند از اين نوع هلى‌کوپترها توسط نيروهاى هوائى در معرض ديد عموم قرار گرفته است. ليکن کارشناسان نظامى خارجى معتقد هستند که کرواسى داراى تعداد قابل توجهى از اين هلى‌کوپترها مى‌باشد.


- هلى‌کوپترهاى حمل و نقل MI-8 MTV به‌منظور جابه‌جائى نيروها، حمل مجروحين و ادوات و سلاح‌هاى جنگى استفاده مى‌گردد. اين نوع هلى‌کوپترها اولين بار در عمليات ماسلنيتسا و بعدها در عمليات بليساک عليه نيروهاى صرب شورشى اين کشور به‌کار گرفته شده است.


- هلى‌کوپترهاى MI-24 در نيروى دريائى ارتش کرواسى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. هلى‌کوپتر داراى ۴ اژدر ضد زيردريائى است.


نيروى هوائى ارتش کرواسى با توجه به اينکه ارتش يوگسلاوى و صرب‌هاى شورشى آن کشور داراى هواپيماى MIG-29 هستند، درصدد است تا تعدادى از انواع هواپيماهاى جنگى مافوق مدرن را خريدارى نمايد. فرمانده نيروى هوائى ارتش کرواس تيمسار ايمرا آگوتيچ است.