فنلاند در بخشى از شمال اروپا قرار دارد که شرايط نظامى آن منطقه از بسيارى جهات داراى ويژگى‌هاى خاص مى‌باشد. اگرچه وضعيتى دُوَلِ بى‌طرف در اين منطقه ايجاب مى‌نمايد به ارتقاى سطح امنيت خارجى خود اقدام نمايند.

استقرار صلح و ثبات

عامل ديگر در حفظ امنيت و منافع فنلاند، استقرار صلح و امنيت بين‌المللى بخصوص در قارّه اروپا است که به عنوان يکى از اصول سياست خارجى فنلاند مطرح است.


دو عنصر کليدى براى فنلاند در روند امنيت اروپا عبارت است از: ثبات و همکاري. جنگ در اروپا را بايد به عنوان يک عاقبت بَد جبران‌ناپذير و نهائى تلقى نمود. برطبق اظهارات جُرج کنان وزير امور خارجه بعد از جنگ جهانى دوم آمريکا، اگر جنگ بين شرق و غرب در ميدان نظامى رخ دهد همگى خواهند مُرد.


فنلاند از تغيير تخاصم به همکارى و مشارکت در اروپا استقبال مى‌نمايد. جهت تقويت و ارتقاء ثبات و همکاري، کنفرانس امنيت و همکارى در اروپا يک ابزار خيلى سازنده‌اى بوده است که بر امور قارّه اروپا در يک ميدان وسيعى از رفتار و عمل متقابل مؤثر واقع گرديد. اين کنفرانس که در سال ۱۹۷۵ در هلسينکى براى اولين بار برگزار گرديد، به طور مستمر ثابت کرده است که نمى‌توان امنيت را از يکى گرفت و به ديگرى سپرد.


به هر سوي، فنلاند به علت واقع شدن در موقعيت جغرافيائى فيمابين شرق و غرب، بارها در گذشته وارد کارزارهاى خونين شد لذا استقرار صلح و امنيت بين‌المللي، خود مى‌تواند از ورود فنلاند به جنگ جديدى جلوگيرى به عمل آورد و در نتيجه امنيت و منافع ملى فنلاند را تضمين نمايد. درست همين عقيده است که سبب شده تا فنلاند بى‌طرفى را پايه سياست خارجى خود قرار دهد و بدون وارد شدن در منازعات، کشمکش‌ها و دسته‌بندى‌هاى سياسى و يا جانبدارى از جناحى خود را از عرصه‌هاى اين چنينى دور نگهدارد و در عين حال با طرفين منازعات روابط خود را حفظ نمايد و با هر دو بلوک همکارى مثبت داشته باشد.


تفکر استقرار صلح و ثبات و حفظ امنيت بين‌المللى سبب گرديد فنلاند فعالانه در راه اين هدف کوشا باشد و در راه خاتمه بخشيدن به جنگ سرد، تفاهم مشترک و متقابل و نزديک ساختن ديدگاه‌هاى شرق و غرب، تشنج زدائي، پيشرفت مذاکرات و گفتگوها به منظور حل مسالمت‌آميز اختلافات و جلوگيرى از استفاده از قوه قهريه نقش مثبتى را ايفاء نمايد. شايد بتوان گفت اگر جنگى در اروپا در آينده رخ ندهد فنلاند نيز به جنگ ديگرى کشانده نشود.

اهميت تجارت خارجى براى فنلاند

کشورها معمولاً از ابزارها و جهت‌گيرى مختص به خود با توجه به عوامل قدرت در پيشبرد و نيل به اهداف خود در حفظ منافع ملى بهره مى‌جويند. يکى از مهم‌ترين ابزار منافع ملى فنلاند، توسعه و گسترش تجارت خارجى‌ مى‌باشد. منابع طبيعى فنلاند اندک بوده از سوى ديگر ۶۰% از سرزمين‌هاى فنلاند را جنگل پوشانده است که مهم‌ترين منبع طبيعى اين کشور محسوب مى‌گردد. در حال حاضر ۳۰% از درآمد صادراتى فنلاند از فرآورده‌ها و صنايع جنگل تأمين مى‌گردد. اما تأمين ۷۰% از مابقى درآمد صادراتى را بايد در ديگر بخش‌ها و تجارت با آن جويا شود. به عبارت ديگر فنلاند تقريباً ۱۰۰% به تجارت خارجى وابسته است. مشکلات جغرافيائى و آب و هواى بسيار سرد و سخت، فنلاند را کاملاً وابسته به فرآورده‌هاى کشاورزى خارجى نموده است. اگرچه برخى از فرآورده‌هاى انبوه کشاورزى خود را نيز صادر مى‌نمايد. بيش از ۲۵ ميليارد دلار واردات جهت تأمين زندگى مردم در بخش کالاهاى مصرفى و سرمايه‌اى نيز وابستگى اين کشور به تجارت خارجى را گوياتر مى‌نمايد. فنلاند حداقل مى‌بايست ۲۵ ميليارد دلار صادرات داشته باشد تا پرداختى واردات خود را جبران نمايد. يعنى ارزش صادرات و واردات فنلاند سالانه به ۵۰ ميليارد دلار مى‌رسد.


با ذکر موارد فوق، حفظ تجارت خارجى يکى از مهم‌ترين عوامل، در حفظ منافع و امنيت ملى فنلاند، محسوب مى‌گردد. کشور کوچکى چون فنلاند با جمعيت اندک و توان نظامى کم، مى‌تواند از اَهرُمِ اقتصادى به جاى سلاح نظامى در تعادل و توازن روابط خود با شوروى (روسيه) استفاده نمايد.