مجارستان سابقاً در دو سازمان بين‌المللى چندجانبه که فقط داراى اعضاى سوسياليستى بود شرکت داشت. يکى از آنها پيمان ورشو بود که در سال ۱۹۵۵ به آن پيوست و در جلسات مشاوره سياسى پيمان بيشتر توسط عالى‌رتبه‌ترين مقامات حزبى و دولتى خود شرکت مى‌نمود و با مشخص نمودن مواضع خود پيوسته جهت اجراى تصميماتى که مورد توافق همگى بود کوشش مى‌کرد. شوراى همکارى‌هاى مشترک اقتصادى که از طريق نشريات غربى به‌نام کومکون ناميده مى‌شد وظيفه هماهنگ نمودن و متحد ساختن اقتصاد کشورهاى سوسياليستى را به‌عهده داشت. مجارستان يکى از اعضاى تأسيس‌کننده اين سازمان بود و به‌صورتى فعالانه جهت ترقى اين اتحاد از طريق افزايش حيطه قدرت و تحکيم شبکه فعاليت ويژه اين سازمان عمل مى‌نمود. کميسيون دانوب که مجارستان عضو آن بود مرکزش در بوداپست بود. اين سازمان تشکيلاتى سياسى نبود.


پيمان هلسينکى در سال ۱۹۷۵ به امضاء رسيد که روابط ثمربخشى با کشورهاى اروپاى غربى و آمريکاى شمالى به‌وجود آورد. اين موافقت‌نامه در رابطه با امنيت و همکارى اروپا و از اهميت ويژه‌اى در سياست خارجى مجارستان برخوردار بود. در دوران بعد از جنگ دوم جهانى حدود ۳۰۰ سازمان دولتى و ۳۰۰۰ سازمان غيردولتى در جهان به‌وجود آمده‌اند سازمان ملل مهم‌ترين اين سازمان‌ها است که مجارستان در سال ۱۹۵۵ به عضويت آن در آمد.


شوراى امنيت و شوراى اقتصادى و اجتماعى نيز از جمله سازمان‌هاى ملل ‌متحد است که مجارستان در آنها نمايندگى کسب کرده است. و نيز اين کشور عضو کميته خلع سلاح ژنو است و رابطه نزديکى با برنامه عمران سازمان ملل / يو . ان . دى . پى / داشته و در کميته اقتصادى اروپا و ديگر سازمان‌هاى جهانى فعال بوده است. به‌علاوه، مجارستان عضو هر يک از سازمان‌هاى تخصصى سازمان ملل متحد مانند يونسکو / آى . ال . او / اف.آ.او. / دبليو . اچ . او /، / يو.پي.يو / و غيره مى‌باشد اين سازمان‌ها مسؤول وظايف بين‌المللى در رشته‌هاى اقتصاد، مسائل رفاهي، فرهنگ آموزش، بهداشت و غيره مى‌باشند.


با توجه به اينکه مجارستان کمتر از ۱۱ ميليون نفر جمعيت دارد روابط وسيعى با هر نقطه از جهان دارد. اين کشور همچنين پس از جريان تحولات به عضويت شوراى اروپا در آمد و اجلاس پارلمانى شوراى اروپا با رأى مخفى نماينده حزب سوسياليست مجارستان را با کليه حقوق متصور به عضويت پذيرفت.

هدف اصلی سیاست خارجی مجارستان

هدف اصلى سياست خارجى مجارستان تضمين شرايط مقدماتى جهت بناى سوسياليزم و همچنين دفاع و تحکيم دستاوردهاى پيشرفت اجتماعي، استقلال بين‌المللى و مبارزه براى صلح در جبهه‌هاى بين‌المللى مى‌باشد. کشور مجارستان پشتيبان جنبش‌هاى آزادى‌بخش ملى بوده و همکارى خود را با کشورهاى مستقل آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين توسعه مى‌دهد. همچنين کوشش مى‌نمايد تا روابط خود را با کشورهاى سرمايه‌داري، بر پايه اصل همزيستى مسالمت‌آميز، روابط عادى و منافع مشترک قرار داده و هر اقدامى که در حد قدرت او است و انجام مى‌دهد تا اولين شرط لازمهٔ اصول فوق، يعنى صلح را حفظ نمايد. از اين‌رو بر طبق موارد فوق، خطوط کلى اهداف سياست خارجى مجارستان را مى‌توان به‌شرح زير خلاصه نمود: [ چنانکه اشاره شده اين اهداف مربوط به سيستم و ساختار سياسى گذشته مى‌باشد].


۱. کوشش در جهت ايجاد موقعيتى بين‌المللى که مساعد بنا نمودن سوسياليزم مى‌باشد. کوشش به‌منظور جلوگيرى از جنگ هسته‌اي، تجاوز، جنگ‌افروزان و اهداف استبدادى بعضى از جوامع بين‌المللى و به‌طور خلاصه کمک جهت تحکيم صلح و امنيت و ايجاد آرامش در سطح بين‌المللي.


۲. تقويت ايجاد کشورهاى سوسياليستي، کوشش در بالابردن اعتبار سياسي، اقتصادى و تدافعى جوامع سوسياليستى و توسعه تماس‌هاى دوجانبه و چندجانبه با ديگر کشورهاى سوسياليستي.


۳. همبستگى با ديگر کشورهاى جهان در جهت مبارزه آنها براى کسب آزادى‌هاى دموکراتيک، صلح، ترقى اجتماعى و استقلال ملي.


۴. گسترش همه‌جانبه روابط با کشورهاى تازه استقلال يافته و جوان که عمدتاً جزو دسته کشورهاى کم توسعه يافته به‌شمار مى‌روند. توجه مخصوص به آنهايى که در جهت سوسياليستى داشته و رل کاپيتاليسم را جهت پيشرفت خود انتخاب نمى‌نمايند.


۵. همکارى با کشورهايى که داراى سيستم‌هاى مختلف اجتماعى بوده، در جهت تحکيم همزيستى مسالمت‌آميز و بر پايه همين اصل، گسترش روابط با کشورهاى سرمايه‌داري.


تمام مطالبى که در رابطه با سياست خارجى گذشته مجارستان گفته شد اهداف و جهت‌گيرى کلى سياست خارجى مجارستان بود که کم‌ و بيش با ساير کشورهاى سوسياليستى مطابقت داشت و علت آن اين بوده که کشورهاى متعلق به جوامع سوسياليستى همگى سيستم اجتماعى سوسياليستى داشته و سياست خارجى معمولاً نمايانگر سياست داخلى مى‌باشد. اين امر طبيعى است که منافع اصلى ملى و بين‌المللى کشورهاى سوسياليست و همچنين مهم‌ترين اهداف تاکتيکى و استراتژيکى سياست آنها با يکديگر مطابقت داشته باشد.