اگر محموله صادراتى در غرب ماينلند (Mainland) مالزى به مقصد برسد با وسيله‌اى که در مالزى به آن groupage service گفته مى‌شود به بندر اصلى کلانگ (Kelang) حمل خواهد شد.groupage service يک کانتينر مخصوص حمل است که کالاها در آن بارگيرى مى‌شوند. وقتى که کالاى کافى براى پرکردن کانتينر وجود داشته باشد، کانتينر به داخلى کشتى حمل مى‌شود. اين حمل تلفيقى به طور معمول بين يک تا چهار هفته - برحسب اینکه چه تعداد محموله موجود باشد - انجام مى‌شود و ممکن است در دوره‌هاى شلوغ يا خلوت در طول سال متفاوت باشد. حمل کانتينر با کشتى معمولاً بين سه تا چهار هفته به طول مى‌انجامد. با در نظر گرفتن دوره تلفيقى و زمان حمل کالاهاى صادرکنندگان، به طور معمول بين پنج تا هشت هفته به طول مى‌انجامد تا محموله به بندر کلانگ برسد. بعضى اوقات صادرکنندگان يا نمايندگان آنها بايد مدّت زمانى را به منظور بارگيرى و امور مربوط به ترخيص کالا منتظر بمانند. کشتى‌ها نيز ممکن است به دليل تراکم کالا در بندر و يا ساير مواردى که موجب تأخير مى‌شود، در بندر منظر بمانند. بنابراين اگر صادرکننده در يک زمان مشخص بايد کالا را به خريدار برساند لازم است تا به اين مسأله توجه کافى داشته باشد. بندر پنانگ نيز وضعيت خاص خود را دارد. به دليل اينکه محموله کافى براى تخليه در اين بندر وجود ندارد، بنابراين حمل تلفيقى در اين بندر انجام نمى‌شود. با وجود اين، شرکت‌هاى خدماتى نظير Excess Baggage در صورت تقاضاى صاحبان محموله اقدام به بارگيرى کالاها در کانتينرهاى بندر کلانگ کرده و از طريق وسايل حمل و نقل زمينى محموله‌ها را از بندر کلانگ به بندر پنانگ انتقال مى‌دهند.


محموله‌هايى که مقصد آنها ساراواک و صباح است، به‌طور معمول از طريق بندر کلانگ حمل نمى‌شوند؛ چرا که وقتى حجم محموله‌ها کوچک باشد اين کار از لحاظ هزينه مقرون به صرفه نخواهد بود. به طور عام، محموله‌هاى ارسالى به ساراواک و صباح به‌وسيله سرويس LCL (کمتر از بارکانتينر)، از سنگاپور و با استفاده از يک بارنامه حمل جداگانه فرستاده مى‌شود. بارنامه حمل يک سند ويژه است و به اين معناست که وقتى محموله به بندر مى‌رسد، فقط دارنده سند اجازه دريافت محموله را دارد. لازم به ذکر است که محموله‌هائى که از بندر کلانگ حمل مى‌شوند نياز به بارنامه حمل ندارند. براى اين محموله‌ها تنها يک بارنامه که کل محموله کانتينر (groupage) را پوشش مى‌دهد وجود دارد.