اين حزب در مارس ۱۹۶۱ تأسيس شد و در واقع سومين حزب سياسى ساراواک از نظر قدمت مى‌باشد. اين حزب هرگز موفق به کسب حمايت عمده از جانب جامعه مالايائى ساراواک نشده است. در ۱۹۷۶ بعد از يک دهه مخالفت، حزب به اتحاد ساراواک و حزب متحد خلق ساراواک در ائتلاف دولتى پيوست و سپس کم و بيش فعاليت‌هاى انتخاباتى داشته است.