در سال ۱۹۳۷ يک شرکت نفتى وابسته به شرکت نفت عراق امتياز هفتاد و پنج ساله اکتشاف نفت در سراسر کشور به‌استثناء ظفار را به‌دست آورد که آن هم در سال ۱۹۵۳ به شرکت خدمات شهرى نفت ظفار واگذار شد. خفارى چاه‌هاى نفت در سال ۱۹۶۳ به نتيجه رسيد و دخاير نفتى در نزديکى فهود کشف شد ليکن توليد تجارتى آن در سال ۱۹۶۷ آغاز شد. نفت عمان از نوع نفت سبک است و داراى مقدار کمى سولفور بوده کاز آن نيز ناچيز مى‌باشد. يک عامل مساعد در صدور نفت عمان نيز بارگيرى از بندر ميناالفحل در خليج عمان است زيرا اين بندر ۷۸۰ مايل نسبت به خليج‌فارس به بازارهاى جهانى مصرف نزديک‌تر است و آب و هوا و شرايط دريائى نيز براى بارگيرى نفتکش‌هاى بزرگ بسيار مساعد است. ذخاير اثبات شدهٔ عمان تا اواخر سال ۱۹۹۳ حدود ۴،۷۰۰ (منبع: UN, Industrial Statistics Yearbook) ميليارد بشکه اعلام گشته است يعنى توليد ۰۰/۸۰۰ بشکه در روز. با اين حال در دسامبر ۱۹۹۳ وزير نفت و معاون عمان اعلام داشت که اين کشور براى افزايش نفت، توليد مواد سوختى خود را ۵ تا ۱۰% کاهش خواهد داد. در سال ۱۹۹۱ صادرات نفت خام عمان %۸۶/۱ کل درآمد صادراتى آن کشور را تشکيل مى‌داد. در حال حاضر بهره‌بردارى نفت عمان در اختيار شرکت توسعه نفت عمان است که ۶۰% سهام آن متعلق به دولت عمان، ۳۴% متعلق به شرکت رويال‌داچ‌شل‌هلندي ۴% کمپانى نفت فرانسه و ۲% بقيه متعلق به گلبيکين مى‌باشد.

جدول تعداد شرکت‌هاى نفتى فعال در سال ۱۹۹۴ ميلادى

نام شرکت سال تأسيس ميزان توليد
شرکت توسعه نفت عمان
(Petroleum Development Oman LLC)
۱۹۸۰ ۶۹۲/۰۰۰ بشکه در روز (۱۹۹۲)
شرکت نفت آماکو - عمان
(Amoco Oman Petroleum Co)
- -
شرکت نفت خاورميانه انگليس
(BP Middle East)
- -
شرکت نفت الف عمان
(Elf Petroleum Oman)
۱۹۷۶ ۶/۰۰۰بشکه در روز
عمان جاپکس
(Japex Oman)
۱۹۸۱ ۸/۰۰۰ بشکه در روز
شرکت ملى گاز جاوگ
(National Gas Co SAOG)
1979 -
شرکت متحد باختر عمان
(Occidental of Oman Inc)
1983 -
شرکت گاز مايع طبيعى عمان
(Oman Liquefied Natural Gas Co)
۱۹۹۲ ۵/۰۰۰ تن در سال
شرکت تصفيه نفت سبک عمان
(Oman Refinery Co LLC)
- -


اولين پالايشگاه نفت عمان که در بندر ميناالفحل نزديک ساخته شده در اواخر ۱۹۸۲ مورد بهره‌بردارى قرار گرفت، ظرفيت اسمى آن پنجاه هزار بشکه در روز پيش‌بينى شده است. همچنين شوراى همکارى خليج‌فارس در نظر دارد با سرمايه‌گذارى مشترک پالايشگاه جديدى به ظرفيت پانصد هزار بشکه در روز در عمان تأسيس نمايد تا در صورت تهديد صادرات کشورهاى نفت‌خيز عضو شوراء از تنگه هرمز، مورد استفاده قرار گيرد. در اين ميان منابع گاز طبيعى عمان قابل ذکر مى‌باشد. براساس برآوردهاى سال ۱۹۹۳ ذخاير گاز طبيعى اين کشور ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ فوت مکعب (۵۸۸/۵۷۰ ميليون متر مکعب) مى‌باشد. يک خط لوله، مناطق گاز يبال را به مسقط و صحار متصل مى‌کند. فراوانى دخاير گاز، دولت را به‌فکر اجراء طرح‌هائى براى ايجاد يک شبکه گازرسانى داخلى انداخته تا از مصرف نفت در داخل کشور جلوگيرى نمايد و بر ميزان صادرات آن بيافزايد.

جدول توليد نفت و گاز طبيعى عمان طى سال‌هاى ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ ميلادى

شرح ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
نفت خام (هزار تن) ۳۰/۸۰۳ ۳۱/۸۰۳ ۳۴/۰۱۸
گاز طبيعى (ميليون متر مکعب) ۹۶ ۹۱ ۱۰۶


عمده انرژى مصرفى عمان از ذخاير داخلى نفت به‌دست مى‌آيد. توليد انرژى برق در سال ۱۹۹۱ از ۳/۴۶۲۷ ميليون کيلووات ساعت به ۷/۸۱۹۸ ميليون کيلووات ساعت در سال ۱۹۹۲ افزايش يافت. شرکت ملى گاز مايع طبيعى عمان در سال ۱۹۹۲ تأسيس گرديد تا به‌وسيله آن ساخت کارخانه گاز مايع طبيعى با هزينه ۹ ميليارد دلار تسهيل شود. در صورت انجام اين طرح استخراج منابع گاز طبيعى کشور افزايش خواهد يافت و مصرف مواد نفتى کاهش مى‌يابد. اين کارخانه براى سال ۱۹۹۹ طراحى گشته است. در اواسط سال ۱۹۹۳ مطالعاتى جدى در زمينه ساخت لوله انتقال گاز عمان از زير دريا به هند با هزينه چهار ميليارد دلار به انجام رسيد.

جدول توليد مواد سوختى و انرژى در عمان طى سال‌هاى ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ ميلادى

مواد سوختى و انرژى ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰
بنزين (هزار بشکه) ۳/۴۳۱ ۳/۵۹۲ ۴/۰۵۶
نفت چراغ ۹۴۷ ۱/۱۱۵ ۲/۲۵۵
نفت تقطير شده ۴/۴۵۹ ۴/۴۰۶ ۴/۵۶۵
مازوت ۸/۸۰۲ ۹/۱۷۴ ۱۱/۳۱۷
مس تصفيه شده (تن متر) ۱۶/۲۶۷ ۱۴/۹۶۳ ۱۲/۰۱۵
انرژى الکتريکى (کيلو وات ساعت) ۳۷۷۲/۸ ۳۹۲۶/۸ ۴۵۰۳/۸