مسقط

پايتخت عمان شهر بندرى مسقط است که در زمان اوج سلطنت عمان يعنى اواسط قرن نوزدهم حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعيت داشت. در حال حاضر ۵۰۴/۶۲۲ نفر در آن ساکن هستند. اطراف اين بندر را که در خليج کوچک مدورى قرار گرفته کوه‌هاى بلندى احاطه نموده و چهرهٔ زيبائى به آن داده است. بخش عمده جمعيت مسقط را بلوچ‌ها، پاکستانى‌ها، هندى‌ها و سياه‌ پوستانى تشکيل مى‌دهند که از ايام گذشته به اين شهر آمده‌اند.


مطرح

مطرح يکى از بزرگ‌ترين شهرهاى عمان بوده و جمعيت نسبتاً زيادى دارد. از جمله ساکنين اين شهر خوجه‌ها يا خواجه‌ها هستند که شيعه (اسماعيلي) بوده از ناحيه کوچ که در کرانهٔ غربى شبه قاره هند واقع است به مطرح مهاجرت کرده‌اند و محله و مدرسه خاصى براى خود دارند.


نزوى

يکى از شهرهاى مهم عمان است و مرکز عمان داخلى مى‌باشد. از گذشته کانون امامت فرقه اباضى و مخالفين سلاطين مسقط به‌شمار مى‌رفته است.


سيب

از شهرهاى مهم ديگر عمان است که قرار داد معروف سيب بين سلطان تيمور و امام محمد در اين شهر منعقد گرديد.