دو کرانه کوهستانى بر خليج‌خصيبي در قسمت غربى عمان مشرف شده که ارتفاع هر کدام از آنها بيش از ۲۵۰۰ پا مى‌باشد. عمق آب در بيشتر قسمت‌هاى آن بيش از پانزده متر بوده که در قسمت ساحلى به بيش از ۹ متر مى‌رسد. در واقع اين خليج يکى از بندرگاه‌هاى طبيعى منطقه به‌شمار مى‌آيد. دومين خليج که از اهميت بيشترى برخوردرا است در قسمت شرقى رئوس‌الجبال واقع است و وسعت دهانه آن به سه مايل مى‌رسد و به مسافت ۹ مايل در داخل امتداد دارد. عمق آب از ۲۷ متر الى ۳۳ متر بوده و امکان دارد اين خليج در آينده به‌صورت لنگرگاه و بندرى براى يک ناوگان بزرگ درآيد.

بنادر عمان

- بندر قابوس - در حال حاضر مهمترين و مجهزترين بندر عمان که نسبتاً مدرن نيز مى‌باشد و در نزديکى مسقط و در زمان سلطان قابوس بنا نهاده شده است و با تجهيزات کامل مورد استفاده قرار مى‌گيرد.- بندر خصب - در شبه جزيره مسندم که به‌خاطر وجود نيروى دريائى عمان در اين ناحيه اهميت زيادى يافته است.- بندر صحار - در استان باطنه واقع شده است.


- بندر مطرح - در چهار کيلومترى شمال غربى مسقط قرار گرفته و از بنادر مهم عمان محسوب مى‌شود. با توجه به موقعيت مناسبى که اين بندر دارد محل مناسبى براى پهلوگيرى کشتى‌هاى اقيانوس‌پيما مى‌باشد.- بندر ميناالفحل‌‌‌ که به‌وسيله خط لوله‌هائى نفت خام از مناطق داخلى عمان به اين بندر منتقل و از اين طريق به خارج صادر مى‌شود.


- بندر صور در ۸۵ مايلى جنوب شرقى مسقط قرار گرفته و بيشتر جنبه ماهيگيرى دارد.


- بندر ميناريسوت - اين بندر مخصوص بارگيرى کشتيرانى نفتکش‌ مى‌باشد و در نزديکى يمن قرار دارد.


- بندر برکه - اکثر ساکنان اين بندر ايرانى و بلوچ هستند.


- بندر لواء - در شمال کشور واقع شده است. ديگر بنادر عمان عبارتند از: بندر صلاله، بندر سوادمي، بندر مراغه، بندر خابوره و بندر صحم.