حزب اقدام انتخاباتى همبستگى پس از انحلال اتحاديهٔ تجارى همبستگى و انشعاب بين راستگرايان و ايجاد احزاب متفاوت راستگرا در لهستان تأسيس گرديد. رهبر اين حزب ماريال کشاکلفسکى است Marian Kszaklewski که با تأسيس اين حزب در سال ۱۹۹۴ به‌رهبرى اين حزب برگزيده شد.


اقدام انتخاباتى همبستگى از محوريت ۳۰ مرکز و احزاب راستگراى ضدکمونيست و اتحاديه‌هاى تجارى برخوردار است. از جمله احزاب متحد با اين حزب مى‌توان حزب محافظه‌کار دهقانان SKL، اتحاديه مسيحى ملى ZCHN اتحاديه دمکرات مسيحى لهستان PCCHD را نام برد. هدف اصلى حزب فوق تقليد از احزاب دمکرات مسيحى CSU / CDU آلمان بوده است اما اعضاء آن تاکنون نتوانسته‌اند به اين هدف نائل آيند. اين حزب از حمايت وسيعى در روستاها و خاصه بين افراد مذهبى سنتى و ملى‌گرا برخوردار است. اين حزب در ادوار مختلفى که در حاکميت نفوذ داشت علاقمند به ايجاد موازنه بين تحولات اجتماعى و اجراء اصلاحات سخت در بخش‌هاى مختلف اقتصادى بويژه کشاورزي، آموزش و مراقبت‌هاى درمانى بوده است. حزب اقدام انتخاباتى همبستگى در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷ توانست ۱۸۷ کرسى را کسب کرده و ضمن ائتلاف با ديگر حزب راستگرا (اتحاديهٔ آزادي) بر پارلمان و دولت تسلط کامل داشته باشد. رهبر اين حزب نتوانست در انتخابات رياست‌جمهورى سال ۲۰۰۰ پيروز شده و در رديف سوم قرار گرفت. صاحبنظران عملکرد و سخنان نامنسجم وى درخصوص سياست‌هاى داخلى و خارجى کشور طى سال‌هاى ۲۰۰۰-۱۹۹۷ را عامل مهم کاهش حمايت‌هاى مردمى از وى دانسته‌اند. اين حزب همچنين با شکست در انتخابات پارلمانى سال ۲۰۰۱ در پارلمان فعلى نماينده‌اى ندارد.